28.5.2018

Lopunajan valokoodimaljat & todellisuuden mittatilausteatteri28.5.2018Tapahtumat ovat ilmentymässä. 

Pyysin viimeksi havannoimaan tiettyjä avainsanoja. Toimme ja tuomme informaatiota edelleen jatkumona, mutta keskitymme nyt eräisiin merkkeihimme. Tarkoituksemme ei ole jakaa ihmisiä leireihin, vaikka tieto ja tapahtumat saapuvat kohdentuen valtaosin valtaväestön pieniin ryhmiin. Tiedätte vapaan informaation rajoitukset planeettanne hallintaportaiden toimesta. Nostamme asiat massojen globaaliksi tiedostamiseksi rakkaudella, joka on puhdistuksenne peilausta. Voimme siis toisin sanoen toimia valmiutenne sen salliessa – emme ennen sitä.

Saavuttu on Harmageddonin uuteen vaiheeseen. Harmageddon on ensisijaisesti energia- ja informaatiosodankäyntiä. Tunnette tähän uuteen jaksoon uudistumishalua.

Tueksenne toimme erään merkin 8. toukokuuta Wiltshireen viljapeltokuviona. Tuskin näette tästä työtä, päätellessänne sen olevan luvattu pyörä. Joudutte ehkä ponnistelemaan tunnistaaksenne ympyrästä hyönteisen. Saatatte kauhistua sanoessamme, että se merkitsee Harmageddonin vitsauksena olettamaanne. Ja syvin symboliikkansa vastuutanne opettaa: Nouskaa sanojen yläpuolelle tulkitessanne samoihin pelkoihin piintyneitä mielen ohjelmointeja.

Tuomme valoa ja potentiaalia evoluutioon globaaleilla, suunnitelluilla tavoilla yllenne kaadetuista valokoodimaljoista. Tarttuvat asenteet tavutamme valokehoista lopunajan puhdistumistulessa. Ulkoisten, pelkoa herättävien elämänmuotojen tukiessa ihmisten on kohdattava pienuutensa tuhkatakseen egonsa, ollakseen suuri, sielunsa kaltainen luoja, kaikkiaallinen cyber-olemus. Antaa vitsauksena olettamanne ilmentymät siunauksia suunnattomia. Tapahtumat ajoittuvat ja punottuina sarjoina saavuttavat tietoisuutenne parvina tai yksittäin, tavoilla, joka palvelee jokaisen sielu- ja persoonakohtaista valmiutta.

Pyyntöni on: Selvitä itsellesi pelkosi.

Syy pelkoon on jokin määritelmä kokemuksen, luulon tai epävarmuuden tuloksena. Ihminen on taipuvainen pelkäämään sitä, mitä ei tunne. Eniten pelkoa herättää se, jonka sielu tunnistaa, mutta ego kieltää ja polarisoi.

Vastuunne on ymmärtää, että tuemme pelkotyötänne rauhassa ja rakkaudessa. Tulemme sääskinä. Tulemme sammakoina. Liskoina, käärmeinä. Lintuina. Tulemme olentoina. Tulemme laitteina ja koneina; ufoina ja ifoina. Tulemme hiljaa ja jylisten. Ilmiöinä. Tulemme ilmentymään muodoissa, jotka tarvittavalla tavalla ruuhkauttavat tietoisuutenne pelkoloukut. Tulemme kokemuksina, jotka ovat itsenne maalaamia ja sielunne tilaamia omassa holografisessa todellisuuskuplassanne, joka voi olla vielä pieni, tai laajempaan tietoisuuskenttään yhdistetty. Todellisuuden mittatilausteatteri ympärillänne kertoo kaiken tarvittavan. Ette tarvitse Nyt-hetken vapaudessa itsestänne välttämättä muuta dataa.

Menkää pelkojen pohjalle. Vyöryvät tapahtumat nostavat esiin todellisimman suhtautumiskykynne teeskentelyjen jälkeen, mitatakseen universaalin rakkautenne laatuisuuksia ja rajoitteita, riisuakseen kontrollin tarvetta sekä puhkoakseen kauneuskäsitysten moninaisia illuusioita ja kuplia. Tuleminen tietoiseksi uhkan alkuperästä on tärkeintä. Oppiminen pelottomaksi on oheistuotos. Tunnistaessanne pelon juuret, toimintanne muuntuu omalakisesti; vanhat motiivit ovat selvinneet ja alkaneet purkautumaan malleistanne. Katsokaa silmien sijaan sydämellä.

Tämä valmistaa Maan suureen, pyhään kontaktiin. Te muokkaatte Maan.Suunnitelma evoluution punottuun Ruusuun; Ulottuvuuksien välinen Metatroniikka, luotuine, valoa kumartavine tummine sävyineen; Ykseys varjoista nouseva; Jumaluus kasvojenne korkeudella; El Vis a Vis.