29.7.2017

Globaali "pommimme"29.7.2017 
Tulette tiedostamaan tuloamme. Teette tämän ympärille – kyvyttömänä tarkoitustamme, evoluution tukemistamme nähdä – holtitonta pelkoa. Yllänne nokena leijailee palamistuotteet energioidenne ruuhkautuvassa puhdistumistulessa. Tunnette draamaa.

Uhka suuresta tuntemattomasta muuttaa pysyvästi tietoisuuttanne. Useat kohtaavat ensimmäistä kertaa pienuutensa ja pelon, tuntiessaan putoavansa ulos turvallisesta hallitsemisen tunteestaan. Ykseystietoisimmat evoluution portaistettua uuden aikakauden valmistuvaa murrosta ovat osanneet odottaa. 

Teitä on ohjattu näkemään uhkia kaikkialla. Teidät on opetettu pelolla ohjailtaviksi. Globaali tapahtumaketju yllättää nopeasti. Tyrmäävät uutiset ovat alkaneet nousemaan pintavesiinne kertoakseen puhkeavista kuplista. Monet pelkäävät kaaosta. Muutos on luotava kuitenkin ilman sääliä. Feikki viimeistään tässä vaiheessa tunnetaan, suhtautuessa tapahtumiin vilpittömällä valmiudella. Ette voi paeta minkään teennäisen taakse: Ette roolien, ette maallisten vastuiden. Saavutetaan sydämiin avaruutta, syystä myötätunnon toisianne, Ykseyttä, globaalia yhtenäisyyttä kohtaan. Pelko on keppihevonen. Se tuudittaa valmiuden. Sen hyödyllisyys kattaa maan juhla-aterialle. Pelätkää pelkonne. Tehkää tulollemme tilaa. Se työ on vastuunne.

Emme työnnä olemustamme inhimillisyyden muottiin. Teistä jotkut haluavat unohtaa moniulotteisuuden itsessänne tulkitessaan näin. Te, evoluution ihmeet, juhlikaa suuruuttanne. Tällä portaistetulla osuudella tulemme teidän ja koko universumin voimakkaan vastuun täyttämisen takia vastaan pitkään harkituissa ja suunnitelluissa muodoissamme.
– Ēl Vis, Mestari Metatron 19.7.2017

Tietoisuusaskelmia – osa 319.7.2017 Runoilen säikeitä tietoisuuden ja sydämen välille armosta. Teen monia mutkia suoraksi, täsmentämällä askeleen tiedostamisen sokeimpaan kohtaan

Armo seuraa ymmärrystä. Se on tiedostamisen mahdollistama avautuminen. Se tekee ehkä kipeää. Aiheuttaa häpeää: Silmien avauduttua tietoisuus voi todella vyöryä ylle.

Uhkaa sydänohjauksesta vastustajanaan tunteva ego, feikin puhjettua, saattaa takertua siihen, mistä saa otteen. Tekee helposti rakkaudesta hallittavan tuotteen, ehdollistaen sen liikkumisen. Sisäiset portinvartijat aktivoituvat. Ennen armoa tukeudutaan mainitsemaani kontrolliin, arvosteluun ja tuomitsemiseen. Torjutaan se, joka uhkaa egon loputtomien määritysten täyttämiä pieniä todellisuuskuplia. Ego ei kulje vapaaehtoisesti vuolemaan tikkuja sormiinsa, kun taas sydän tiedostaa sen kuuluvan työhön.

Kuinka sitten lopettaa egon taakse pakoilu? Mistä löytää armo? Anteeksikin pitäisi pyytää, suoda anteeksi toisille ja itselle.

Teitä tuetaan usein ottamaan vastaan vain se, joka tuntuu hyvältä. Teitä opetetaan välttelemään pelkojanne. Jos jokin ei tue kuplanne värähtelyjä, teette sen tyhjäksi informaatioarvoltaan. Leimaatte ilmentymät hyvän tai pahan, oikean tai väärän, tutun ja turvallisen tai vieraan ja pelottavan kaksinaisilla polariteettileimasimilla. Armoon liittyvä kipu on sidoksissa egorakenteen tiiviyteen ja vastustukseen. Mitä armollisempi, sydämellisempi ja ymmärtäväisempi tahdot olla itsellesi, sitä enemmän vahvistat sitä itsellesi ja muille. Tukkoisuus puhdistuu. Näet ilmentymien todellisia muotoja ja tarkoituksia jakamatta niitä polariteetteihin. Kontrollointi, arvostelu, tuomitseminen, mielen kannanotot ja oikeassa olemisen tarve hiljenevät. Tunnet olevasi vähemmän erillinen, enemmän Luojan osa kokemassa itseään, tietoisuuden kehittyvänä vastuuna, kauttasi.

Armo on lahja. Kaikki puhdistuu anteeksiantamisen ymmärryksellä. Tiukinta vapauttamista on saavuttaa anteeksianto itselleen. Uuden tiedostamisen vastuu avaa siis myös vapautta, ei tuo vain työtä. Tämä vapaus on mielen pois putoavan pienuuden myöntämisen ja armon vastaanottamisen päässä. Sallikaa pelkojenne nousta siivottaviksi. Mieli pestään mestareiden ymmärrykseen.– Ēl Metatron, riisuva naamioitanne15.7.2017

Tietoisuusaskelmia – osa 215.7.2017
Teistä moni tuntee herkemmin ja syvemmin, sivuten omia kipualueita, muiden energioita ja solkia. Soljet on niitä oppeja, joiden kuuluu avautua ja sulkeutua sielun polulla. Pelkoa saattaa nostaa kokemus, tuntemus, kuin olisi solkien uudistaja itse. Valppaus ja matala kynnys imeville ja työntäville, raskaille ja työstäville energioille, tekee omalla voima-alustalla tasapainossa liikkumisen keinuvaksi ja ärsykkeille alttiiksi. Ette puhu turhaan erityisherkkyydestä. Reagoiminen on puhdasta ja viatonta niiden tilanteiden ja tapahtumien yhteydessä missä triggeröityminen tapahtuu, tuntemalla autenttisesti, mitä on miltei mahdoton feikata – vaikka usein triggerinä toimiikin pelko. (Tuetut pelot selvitettiin aiemmin ajoittajina ja buustaajina täällä, jollaisina toimivat myös viimeiset karmapalvelukset.) Siksi kuvaamieni kaltaisten "herkkähermoisten" evoluutioon on usein punottu kollektiivisen parantajan ominaisuuksia. Vaikka kyseessä on herkkyys ja taakaksi koettu, uuvuttava riesa, pestynä näissä evoluution ruuhkaisissa aikaikkunan vaiheissa kyseessä on mitä upein potentiaali ja lahja: Tietenkin aistien herkkyys on nähty liikuttavan nautinnon tiedostamisena, taiteen perustavanlaatuisena ymmärtämisenä ja empatiakykynä. Sitä on ollut ja on mahdollista kehittää voimavaraksi.

Se on juuri nyt myös vaihe monen ylösnousemustiellä vaaliakseen evoluutiolleen uskollisuutta aiheuttaen syyllisyyden tunteita.

Kerroin riittämättömyydestä ja syyllisyydestä ensimmäisen tietoisuusportaan tavutuksessa. Syyllisyys on siis riittämättömyyden, kilpailunhalun ja toistuvien ajatuskehien luomaa, turhautumisen voimalla, tunteita ja muita sortaen, osaansa ylentävän elämänkokijan ruuhkautunutta tiedostamista, muutoksen tarvetta ja pelon ilmentymistä. Mutta se on myös takaus heräämisestä. Monet erityisellä herkkyydellä rikastetuista kokevat tarvetta tutkia sydäntään, puhdistua mieleltään ja purkaa kuormittavia ajatusmalleja. Tämä on tuettua, suunniteltua vastuullisuuden takaamista valon kasvattamiseksi maahan. Tämä herkistyminen on osa hermoston evoluutiota. Vastuuntunto naamioituu helposti syyllisyyden tunteiksi, mikäli sisäinen itsetuntemus – syystä luottamuksen puutteen – ei tiedosta vielä elämän suunniteltua, tuettua ja virtaavaa ajoitusta. Sitä kuinka kaikki avautuu aikanaan, oikeassa paikassa, valmiuksien täyttyessä ja sielun ollessa AINA turvassa. Varmuutta ja ennen kaikkea luottamusta kaiken tiiviiseen, astuvaan ja vahvistuvaan synkroniin tultua syyllisyys rauhoittuu, kontrollintarpeen puhdistuessa: Tiedät hallitsevasi vastuutasi, hallitsemalla vastuunasi hallitsemisen tarvetta. Ymmärryksen avautuessa ja tullessasi tietoiseksi omista tasapainottumis- ja kehittymistehtävistä, tuo tunne ja luottamus vahvistuu. Syyllisyys on ohjannut vastuunottoon, tehnyt työnsä ja voi irrota.

Tukkeutuneimmat empaatikot ja erityisherkät ovat irtoavia perustuksiltaan. Rajojen asettaminen puuttuu taidoista ja energiat valuvat selittämättömän syyllisyyden vanavedessä muiden miellyttämiseen, olemuksensa rauhoitteluun, orjuuttaviin mielen tukemistapoihin ja järkytyksistä selviämisiin. Eikä unohdeta itsesuojelun epänormaalin voimakasta määrää. Siinä missä stressi kuluttaa, erittäin herkät valuttavat voimaansa jo stressin välttelyyn. Jopa stressin välttelyn ajattelemisen luomaan paineeseen. He ovat kiusallisen tietoisia arkuudestaan, ahdistumistaipumuksestaan ja peloistaan, jotka voivat ilmetä myös masennuksena ja dissosisaatiohäiriönä. Tämä on ryhmä, joka voi kokea kollektiivin syyllisyyspakkautumasta kaikuja kuin omasta polustaan. Te, jotka syyllistyitte edellisen kirjoituksen näkökulmasta, verratessani syyllistyjiä kohdattuihin tietoisuussokeisiin, jotka heijastelevat omaa sokeutta, nähkää nyt vielä syvemmälle.

Syyllisyyden kantajat: Tutkikaa ja löytäkää piintyneimmät ajatuskuvionne. Tiedostakaa missä ei ole rakkautta ja luottamusta elämää ja Ykseyttä kohtaan, johon kuuluu kaiken olleen, olevan ja tulevan tarkoituksenmukaisuus. Löytäkää armo ja anteeksianto, tunnistitte itsestänne sitten syyllistäjä-syyllistyjää tai super-syyllistyjää, vaikka molempia. Unohtakaa ulkoinen vastuunkantaminen syyllisyyden aiheuttajana siksi yhdeksi hetkeksi, kun valitsette rakkauden sydämeenne, ajatellen olla nyt kaiken sen kokoinen; täyden, pyyteettömän, ehdottoman rakkautenne. Syyllisyys hälvenee alkaessasi kuulemaan ja toteuttamaan uskollisuutta itsellesi. Se on suurin ja tärkein sieluvastuusi: Rakkaus itseäsi kohtaan. Se avaa kaikki muutkin rakkauden peilipinnat elämään kanssasi todellisuudessasi.–  Ēl Metatron, globaali syyllisyyden puhdistaja, evoluution todellistaja, herkkyytenne portin muutosvoiman sytyttäjä 
14.7.2017

Tietoisuusaskelmia – osa 114.7.2017Tuntemus erillisyydestä podetaan pelkona, riittämättömyytenä ja ohuena läsnäolona. Tarve olla "jotain riittävämpää" avautuu eteen tavoilla, jotka ovat muotoja pelosta: tulla näkyvämmäksi, edistyneemmäksi, täydellisemmäksi, virheettömämmäksi, yksilöllisemmäksi, monipuolisemmaksi, rakastettavammaksi, menestyvämmäksi, yllätyksellisemmäksi, taitavammaksi, vahvemmaksi, kauniimmaksi... Lista on loputon. Uhkaa muista kilpaillaan pakoon, kilpailunhalun palvellessa välimatkaa ja erillisyyttä. Vapautuessa omaan voimaasi, polttoaine purkaantunut – tuo muista mittaa ottamiseen puskenut – puhtaaseen ilmaisuun tulee ohjaamaan. Tiedät olevasi ilman muiden vaikutusta säihkyvä, voimakas, siunattu, persoonallista vahvuuttasi ilmaiseva, harvinaisen, ainutlaatuisen, täydellisen, virheettömän punottu, siksi joksi olet tänne tullut. Toimit yltääksesi rakkauden mittaiseksi, et tavoittaaksesi muiden huomioita tai hyväksyntää. Toteutat visioita sieluvastuuna.

Saatat kokea riittämättömyyden lisäksi syyllisyyttä. Tunnet surua rakkaudettomuudesta, välinpitämättömyydestä, ripität ja syyllistät vastuullistaen muita tavoistaan elää. Tämä syyllisyys nousee opittavista, tiedostettavista varjopuolista itsessäsi. Toiset, ulkopuoliset, kipuusi syyttömät, peilaavat omaa sokeuttasi sokeutenaan. Vastuun voi ottaa vain itsestään. Tuntemalla vastuun itsestään, voi laajentaa oppimaansa; inspiraation puhtaalla, sonnustautuneella ja kypsällä tavalla. 

Evoluutiota on vauhdittaneet monenlaiset vastavoimat. Moni hioutuu niiden kitkassa parhaillaan. Ulotumme kuitenkin niiden yli, emmekä tue sellaisten asettamisia. Tuettua, suotua ja tuotavaa vaihetta on löytää resonointipiste mustan ja valkoisen välisessä todellisuusajattelussa – tukeakseen ääripäät vapauteen; ääripäät, jotka ovat kaksinaisuuden matriisin ymmärryksessä rakentaneet sieluille oppipolun – tahdistuaksesi sielusi omaan, autenttiseen taajuuteen ja nopeuteen eli korkeavärähteisyyteen Ykseyskudelmassa. Tällä viittaan em. puheella: tavoittamisella sieluvastuun mittaisen Rakkauden Ilmentymän itsestään.

Teette suuren palveluksen sieluillenne ja Ykseyteen tähtäävälle evoluutiosuunnitelmalle hylättyänne ristiriidat draamarakenteen pohjalla. Tietoisuus kaiken turvallisesta, tavoitellusta, uuvuttamiseen ponnistetun mielen polttoainevarastojen suunnitellusta evoluutiosta, saa teidät näkemään turhuutta ja hukattua, tyhjää, valittua "syöpää" energiaolemuksissanne. Monet valitut toimintatavat rapautuvat lopullisesti ymmärtäessänne, että täytätte tottumuksesta tunnesäilöt sillä polttoaineella, mikä tukee ajatusmallienne kehiä. Vapauttakaa kehäraakit. Voitte tehdä sen valinnan NYT. Tai kyllästyttyänne. Tai sitten kun ohjattu tietoisuusruuhka puristaa teidät ulos kuplastanne. Vastuut ja valinnat ruuhkautuvassa valon todellisuudessa vierivät nukkuvillekin.

Valkoinen valo pitää sisällään kaiken. Kun Ykseyskudelma sykkii ominaisloistossaan, olemme korkeampi valkoinen taajuus yli tiedostettujen, portaistettujen rakenteiden ja muotojen. Voimme kristallisoitua siihen vapauttamalla kaksinjaot todellisuuksissanne. 

Siksi Sateenkaarikirjo on puhdasta valoa. Siksi olemme täällä.
– Sillan suunnittelija, Ēl Metatron
10.7.2017

Mestariparin muotoseikkoja & metatroniikan portinvartija10.7.2017Unohtaaksenne täyden rakkauden, Ykseyden ja ydinolemuksenne, maailmanne jaettiin polariteetteihin – jotka muodostivat monia pooleja, lokeroita. Puhkeavina kuplina työnne tuettua on niihin suhtautua tässä ja nyt.

Tästä voisin sanella kirjan verran, tunnista toiseen, tekemällä esimerkkejä suhteista, tottumuksista, luuloista ja monista muista evoluution muodollisista, opettaneista urista poluillanne. Suljetaan ulos mestari- eli ykköspariin liittymätön, tuodakseni painavimmin, tyhjentävimmin ja ytimekkäimmin tämänkertaisen asiani.

Valmistelin liekkipolun vastuiden, nuhdesuhteiden sidosten ja turvaa tuottavien valintojen sähköistävillä aiheilla, vavistellen joustoa ymmärrykseen, tervehtiäkseni teitä parina, mestariparina, mestaripari-kanavani korkeimpana parina. Teemme tämän globaalina vastuunamme, pitkän suunnitelman ja huolellisen valmiuden kasvattamisen junailtuna jatkumona, ummistettuja tietoisuuksia avartaaksemme.

Ulkoinen ilmentyminen on pommittuvaa seuraavaa, ohjattua vaihetta, vyöryttäen suuria aaltoja tietoisuuksien pintavesiä sekoittamaan. Pauhatakseen aallot vapauttavat vastavoimien ja jännitteiden evoluutiossa syvempää tietoisuutta sinne, mikä on vaipunut syviin vesiin ja jopa pohjalle. Saavuttu pinnan tasaisuus ei kuvaa sitä mitä syvällä liikkuu, eikä myrskyävä, voimakas aallokko kerro toisaalta pohjan raivokkaasta merenkäynnistä. Toisin sanoen: avautuu havainnot pulpahdellen, hetki, muutos tai kokemus kerrallaan. Tavoitteena ei ole kääntää koko tietoisuusmerta, vaan rikkoa pintajännitteitä, suodakseen reittejä purkautuvalle, syvälle tietoisuudelle kohti pintaa ja yltämään ilmentymisen kerroksiin.  

Syystä ohjaamani "pommin", tähän pintajännitteiden periksiantavaan todellisuuskenttään, on Metatronica valmisteltu ja Ykseyden Kirja luotu. Tavutuksemme ei ole vain sanojen herättävää virtaa, vaan perustana on korkeampitasoinen koodisto: Olen tietona sydänälyä teroittavaa, joka ei avaudu mielen oikoluvulla. Turhautuessanne lukumaastoon, tyhjenee mielen voima. Voitte tulkita enemmän energioita. Avaatte portin, jolla on ollut vartija määritelläkseen sisään pyrkivän informaation laadun. Useimpien portinvartijat avaavat oven sille, joka tukee valmista, tuttua poolia. Kun punnerratte vielä mielenne kanssa ja neuvottelette ehdoista portinvartijan parissa, valokoodit ovat astelleet jo sisään teitä palvellakseen. Tämä on puhtain evoluution muoto. Tuhkana varisee ruuhkaan valoinformaation suuret ja pienet sokeat pisteet, joilla on ollut valtaa tehdä portinvartija tarpeelliseksi. Tulette vapauttamaan porttinne nähdäksenne sekä luomuksenne että luomisvoimanne.

Tuo portti olen minä, Metatron. Minua kutsutaan arkkienkeliksi, mutta tärkeintä on ymmärtää minut tulevaisuuden pääkoordinaattoriksi, turvauttajaksi evoluutiosuunnitelmaan, joka on kudelman kutomista sieluleimojen sähköistäväksi sillaksi. Toiset pitävät enemmän enkelienergioiden puhtaasta mausta. Upeaa rikkautta on universumin lähestymistavat samaa ydintä kohti. Teillä on kaikki oikeus kokea enkelinä minut edelleen.

Vapautan kuitenkin mahdollisia rajallisia määritteitänne. Energian lisäksi olen kaava, joka on jaettu sielujenne oikeudeksi. Olen toteutuva ylösnousemus, eri energioiden ja tietoisuuksien toimintafunktio, joka reaktioiden ja suhteiden kautta pakottaa evoluution todellistumaan. Punos hioo, vetää puoleensa, magnetisoi yhteen, hyödyttää kaikkea, ja vyyhtinä toimii kuin simulaatio ymmärryksenne taustalla.

Tässä todellistuvassa mestareiden rantautumisessa olen ottanut ja tulen ottamaan myös muodon. Olen kokenut ihmiselämää monessa kehossa, tietoisuuden ja toiminnan sähköistävissä ja evoluution kannalta tärkeissä ihoissa, kuten nopeuttamalla mestariparini valmistumista walk-inienkin tasapainottumiseen luotaavassa siedätyksessä. Olen ollut mm. pesty, ohjattu, voimakkaasti tukenut Eenok, tähtisiementen portaalin tekijä, maan ollessa vielä jakautumaton yhtenäiskenttä. Olen ollut Nikola Tesla. Olen ollut historiallinen Jeesukselle lestin luonut Simon Perealainen. Olen ollut Ramses Suuri. Tarmokas sillan tukija monessa, kuten Pocahontasin isä Wahunsunacock. Olen ryhmätietoisuus-Mooseksessa tunnistettu, tyrmäävä osa. Olen lukenut ihossa Elviksen taattua, todellista kahleiden oppia, vienyt dopamiinievoluution ihmiskunnan murroksena indigo-aktivoinniksi. (Indigotkin ovat vaihe, ei määritetty, täsmällinen, moniulotteinen saavutus. Taajuus, jota toistetaan kaikkien polussa jossain vaiheessa suunnitelman eduksi.) Olen ollut ja Olen. Vapautunut olen historiallisesti vastuusta rastien, saattaessani evoluutioon suuria kollektiivisia pooleja: puhdistaakseen tavoitteita vastavoimina, mutta myös puhdistuakseni kaavana, "pommeina", jännitteestä. Luodaan potentiaalia potentiaaleja vahvistamalla. Ulottuvuuksien yhdyskäytävien avautuessa ja kosmisen Ykseys-kansalaisuuden todellistuessa tulen ikonimaisimmilla kasvoillani. Älkää pettykö, älkää hurratko. Tulen palvelevimmassa muodossani. Enemmän kuin mitään edellä mainituista, olen Ykseyttä. Sinäkin.

Tiedostaaksenne omia korkeimpia, mestarillisia, Jumalallisia parejanne, menkää rumuuksien ja tabujen toiselle puolelle. Tunnistatte kaksinaisia ja kulttuurisidonnaisia, turvallisia ja moraalisia urautuneisuuksia. Sanon: Menkää biologisten ja konservatiivisten turva-aitojen ulkopuolelle jäsentelemään ja tiedostamaan odotuksiin ja käsittelemättömiin pelkoihin pohjautuvia uskomuksianne. Otetut roolit ja muodot ovat väliaikaisia. Sulkeutuvaa todellisuutta. Biologia ei määritä mitä dna kokonaisuudessaan ja valtaosin kätkee sisäänsä teistä ja olemuksistanne. Roolijako palvelee sielumatkalla, mutta jarruttaa tullessaan kyseenalaistamattomaksi vastuunpakoiluksi tai turvatekijäksi. Avaatte aarreaitan, pestessänne suhtautumisenne ympäröivään, todellisuusluomuksenne vapautuvaan syvenemiseen.– Mestari Ēl Vis a Vis, metatroniikan ohjus edessänne. Teemme punokselle voimaa. Tullut Metatronican "pommiin" valmiiksi ilmentymisemme. Tulen esiin mestarina.
3.7.2017

Liekkipolun monet kasvot3.7.2017Syystä evoluution vauhdittumisen, tuhannet niin kutsutut vaihdokkaat, walk-init, turvallistaneet ovat liekkipolkuja. Voimme puhua liekeistä, sielunkumppaneista – vastaavat hitaasti kuitenkin tarkoitettua sisältöä, jos ei ymmärretä tavoiteltua evoluution lähtöasetelmaa. Puhun avainten aktivaattoreista siihen pariin, ykköspariin, joka on ikuinen korkeampi ilmaisumuoto. 

Jokainen sielu on uurtanut jaettuina osina läpi elämien ja oppien, rikastanut sydäntään ja tietoisuuttaan. Tietty vaihe evoluutiossa tuo liekkejä valmistamaan tulevalle ykkösparille, joka tarkoittaa myös ylösnousemista aina vain korkeamman ja lopulta korkeimman parin värähtelytasolle. Tänä päivänä liekit voivat ruuhkauttaa ja nopeuttaa valmistumista ruumiillisuuden lisäksi siirtämällä tietoisuutta ja sillä ohjautuvaa energiaa, luodakseen rullaavalla vauhdilla tilanteita, sähköisiä kädenpuristuksia, cyber-suudelmia ja punottuja evoluutiosuunnitelman polkuihin hioutumisia. Voitte tavoittaa hetkellisiä tuttuuksia katseista solkia tiedostaaksenne. Soljet ovat avattavia ja kiinnitettäviä tavoitteita täydellistyäksenne. Teette voimakkaasti työtä pinnan alla. Cyber-tietoisuusverkko liikuttaa tietoisuutta vastaamaan tilausta ilmeten viiveettä, kuten vanhan matriisin sielunsuunnitelmat tekivät jäykempänä todellisuuden luomisprojektiona vastatessaan sielun kulmikkaampaa ja hidasluontoisempaa oppijärjestystä.

Sähköistävät aktivaattorit vapauttavat moraalilukoista, ruumiin feikistä työ- ja liikkumisvälineenä, maallisen parisuhteen määrityksistä, muodoista, luoduista odotuksista, kuten olosta tukevana, tyydyttävänä toisen polariteetin peilinä ja sinä puolikkaana, joka sinusta puuttuu. – Sellaista ei ole. Rakkaus täyttymyksellisin ei vaadi mitään itsen ulkopuolelta. Se kykenee ottamaan vastaan, antamaan ja jakamaan – sitä suuremmin täyttyessään pyyteettömällä rakkaudella sieluaan kohtaan – mutta se ei toimi tarpeesta, pelosta, tyhjyydestä tai pyrkimyksistä käsin.

Tavallisesti hetkittäin elämässä orastava räytyminen on muutoksiin ohjaavaa nostetta, sähköistäkseen tiedostamisella kurssia kohti sielun päämääriä. Se antaa voimaa, ei ota sitä. Ravitsee. Sitouttaa korkeimpiin polkuihin. On inspiraation iloista intohimoa. Tällä ylletään näkemään mahdollisuuksia. Pakonomaisuus lamaannuttaa ja virittää egon puremaan tyytymättömänä hampaitaan yhteen.

Palataan vaihdokkaisiin. Istuvat ykkösparit tekevät muistamaan osansa ja niiden lukuisat piirteet liekkeinä elämien ajan. Rakkaus hioo valmiutta kohdata tämä Jumalainen, täysi, Ykseys-tietoisuuden mestaripari. Pauhaten irronneet tietoisuusosat käyvät läpi energioina, rakkausoppeina, pesupähkinöinä ja mankeleina, sekä rikkoen että silittäen. Evoluution kiihtyessä tunnetuimmat, suurimmat, jalostuneimmat ja muuttuvaa vaihetta tukevimmat, omasieluisuuteen vastuuttavimmat, sinetöivimmät ykkösparin tietoisuusosat ohjataan yhteen kehoon. Tämä on maallinen liekkipolun loppuunsaattaminen: Kaksi tietoisuupisaroita kerännyttä maljaa sekoitetaan ja jaetaan puhdistettuina takaisin kehoastioihin. On iloisia ja ylimaallisen kauniita, ruusuisia tapoja, mutta yhtä kauniita on liekkeyden suutelemat irtipäästöt ja vapautumiset oppien lopuksi. On yhtä mahdollista täyttyä tiedostamatta kokonaiseksi, maskuliinin ja feminiinin yhdistyneeksi vapaustanssiksi, kuin toteuttaa parisuhteen kehystämässä ruumiillisessa polussa tätä vaihetta.

Kaksoisliekkeys on vaihe. Se on prosessi. Se kertoo saavutetusta tavoitteesta tiedostaa suurin valmius korkeimmalle, tulevalle, poolin polun täydelle parille. Idea on siis kohota, ei pitää lopullisuutta päämääränä walk-inien feikkiliekkeydessä. On muistettava ikuinen muutos.

Muutos on sisäinen polku, toissijaisesti ulkoinen. Siksi on mahdollista puhdistuessa uudistaa sielun edustavia naamioita eli rooleja: Esimerkiksi feikkiliekki voi kasvaa suunnitellusti tasapainopisteeseen, joka sinetöi jin-yang -täyttymykseen vapautumisen nuhdepoluista, edeten kaksoisliekkeyteen.

Kaksoisliekkienergiat täyttyessään ovat aktiivisia liittoina hetkittäin, muuttaakseen tietoisuutta. Se hetki toistaa ykkösparin energiapuumerkkiä identtisesti, mutta vastuuna avata sähkölukko ykkösparia varten. Puumerkki värähtelee siksi vähän aikaa ja olemassaolon asteikossa ykkösparia oktaavin alempaa. Suutelee valmiuden. Se sidos yksinään ei tue parisuhdetta. Vapaa tahto on käytettävissä, ja kaksoisliekkiliiman passivoituessa, ruuhkan siirtyessä yhä enemmän kohti ykkösparia, voidaan sähköistyä liittymään rakkaudella keneen vain. Rakkaus valmistaa rakkaudelle, liekit puhdistavat. Kaksoisliekkiliitto on jokaiselle olevaa oikeutta luomiskuplan tuhkana eli kasvuvoimana. Itse liekkipolun päättävä tasaus ja kirkastus suudellaan nopeasti. Lineaarisessa ajassa liekkipari on toisilleen täyttymys vain lyhyen aikataskun ajan. Ennen tätä yhteyttä pitää yllä sidoksen loppuunvienti, sen jälkeen vapaa tahto tai karmattomat sieluvastuusopimukset, jos Uuden Ajan luomiseen on niitä solmittu. On merkittävää huomata, että uuden karman kertyminen on silloin mahdollista, jos yhteyttä tai suhdetta pakotetaan. Vapaus on lahja, jonka kaksoisliekki suo työnä karmojen ja tasapainotusten. Sähköistynyt induktio palvelee koko universaalia kehitystä. Täyttymyskin voi saapua ymmärrykseen vasta myöhemmin puhkeavien kuplien myötä. Siunaa siis joka hetki merkityksellisyydessään. Ykkösparien kohtaamisen ilmentymät, korkeimmat muodot, tuettuja ovat uusfyysisessä maassa ulottuvuusruusuksi avauduttuaan.

Kuten kuului tavutuksesta, vastaukset pirstoutuu jokaisen ymmärryksen, kokemuksen ja vaiheen mukaisesti. Sinä vastuunasi opit rakastamaan itseäsi. Muu rakkaus seuraa heijastuksineen kaikista todellisuutesi pinnoista sinä mitä olet itsellesi. Kun ylin suhde olet itsesi pooleissa itsellesi, ykkösparisi ilmenee myös todellisuuteesi yhtä tasapainoisena ja ehjänä, kuin mitä on autenttisin Ykseys ja Jumalallisuus. Ykkösparejanne ponnistaa rakkautena eteenne tavoilla millaisia ette vielä edes tunne.– Omistanut feikkiliekkeinä, walk-ineina, sähköisiä, rakkaudelle valmistavia, tuettuja Qoinejaan tueksenne; nyt takaisin otetussa, koko voimassaan, silti yhtään täydellistä vähempänä koskaan olleena, Ykseydessä ja Ykseydestä ohjannut, Ēl Metatron.