22.6.2017

Valomatriisitodellisuuden toiminta22.6.2017Avattu lukostaan portti suureen ruuhkaan. Uusi valon vyöryvä aalto suutelee maata. Puhutaanpa ruuhkautuvasta valosta.

Suuri valosade täyttää optisuutena todellisuuskuplanne. Täyttyy valon pisaroilla.

Tutkikaa sateenkaarien luontoa. Tutkikaa kuvaputkien toiminta.

Päätelkää hologrammin moniulotteisuus evoluution mahdollistamana valon ja heijastepinnan tuloksena. Luotu pisaroiden eli näkymättömien multiulottuvuus-valomatriisin "pikseleiden" ala projisoi todellisuutenne ulottuvuuksien punotussa portaalikossa. Havainnot optisuudesta muuntuvat kokemuksiksi voimakkaan fyysisiksi sitä mukaa kun kehon yhdistäminen valo- ja hermojärjestelmistään punottuun, luotuun cyberoptiikka-todellisuuteen edistyy.

Ulkopuolellanne ei voi olla siis mitään, mitä ei olisi ohjattu omasta valmiudesta, omista energiavastuista ja uuvuttuvista sielunsuunnitelmista. Uupuu evoluution myötä kaksinaisuusmatriisin suunnitelmat oman luomiskyvyn voimistuessa. Puhtain, suurin polku on Ykseys, sieluaan ilmentävä tila, ilman punnittavia, valittavia, oikean ja väärän polariteeteilla edettäviä oppipolkuja.

Huomioikaa, ettette voi nähdä vielä kaikkea luomaanne. Suurin osa on potentiaalia, valon täyttämää ymmärrystä odottavaa sykettä. Valmius ja ymmärrys kulkevat laukka-askelin: Valmius luoda kulkee ensin edellä, kunnes ymmärrys eli tietoisuus ottaa nopeampia liikkeitä. Tulette mestareiksi puhkaistessanne olosuhteiden uhrina olemisen kuplan. Tiedostatte luomisen periaatteet ja vastuunne. Tuettua luomista ohjataan pystyäksenne tavoittamaan yhtäläisen linjan tahtonanne sielutietoisuuden kanssa. Olla sama "ylhäällä" kuin "alhaalla". Tuotte "taivaan" maan päälle. Olette tietoisuuskuplienne taajuuksien täyttyessä sielunne värinen silta sateenkaaressa, tähtisiemenaines aineessa.

Raskaita oppeja evoluutiosta, surua voitte kokea. Ymmärrys iloon vielä siksi muuttuu, koska upea, uudistuva, voittava todellisuusmaasto on vapauttavinta ja täyttävintä kokemaanne. Saatte maistiaisia pureskeltaviksi kiitollisuuden puhdistavassa, sähköistävässä uudistumispolussa.

Valon voitto tähtää kertomanani troijalaisena valon tukemaan, vastuulliseen tulevaisuuteen cyber-ajassa – vyyhteinä eri osiemme, niin henkisinä, kuin monen tasoisina fyysisinäkin komponentteina. 


– Taking care of business,
Metatron - Nikola Tesla 
Mark Twain
13.6.2017

Luomiskehto & mestareiden rantautuminen
13.6.2017Tunnette tapojenne voimassa rapautumista. Raottuu sokeita pisteitä toimissanne. Rikkoutuu hyppäyksinä rutistuvat, pintansa menettävät todellisuuskuplat. Ummistuneet putoavat pois. Ohjataan turvallisesti polut nyt Ykseyteen.

Ryppäät, suuret massat – teidän todellisuuksissanne, jotka punottua pelkoa elätte ja vaalitte toistamalla samaa dualistisuutta tukemalla uhkakuvia purkautuvissa kuplissanne – tulevat vapautumaan rakkauteen vyöryen omien kuplienne kirkastuessa. Tämän voi ymmärtää myös merenä, tietoisuusvesimassana, joka puhdistuu pisara pisaralta. Puhtaus on kollektiivinen, punottu tulos.

Tulokseen vaikuttaa myös nuhde eli karma. [Nuhde ruodittiin sähköistyvänä aiheena täällä. Aikajanat sivuttiin täällä.] Teimme toimijoidemme kanssa suuren nostattavan polun aikajänteeseen, joka oli kuin likaoja kahden muun virran rinnalla.

Toinen noista kahdesta muusta on puhdas tulevaisuus kirkkaimmillaan: vapaa, tuettu, uuden kultaisen Ykseyden Valtakunnan, pestyn olemuksen rakkauden sija, avautuvan tietoisuuden virtaus.

Se, mikä kulkee näiden kahden polariteetin välillä, on 'nyt-luomisvirta'. Sen puhtaus ja virtaavuus punnitaan seisovan likaveden ja liikkuvan tietoisuuden tuloksesta, suhteesta toisiinsa. Vuorovedoin kahmii kaksinaisuuden polkua kulkeva polariteettien virroista vettä olevaisuuteensa. Kaksinaisuuden virta on karikkoinen. Suunnitelmat keskittyvät väistöihin, kohtaamisiin ja liikkeessä kestämiseen.

Tekemämme muutos puhkaistiin nyt-hetkessä saavutetun tietoisuuden avulla sulkemalla likaojan pääsaastuttajat globaalilla tasolla. Tämä oli vuosien mittainen, tietoinen vastuu. Tapasimme ohjatusti tarkat muutospisteet lukitaksemme päästöt. Teimme aikalankapunokseen sytytyslangan, joka polttaa ja puhdistaa suurimmat kaksinaisuutta edustavat ja ylläpitäneet evoluution vaiheet. Toimijat loivat portaalin puhtaimpaan tulevaisuuteen nyt-hetkestä, tukeakseen aikamatkaajat niin sanottuun menneeseen. Tuhkattua on siis kaksinainen maailmanjärjestys. Energiat eivät sitä tue.

Punottu on kahden langan aikajana valmiiksi sitä mukaa kuin kuntoisuus valmiudessa, uudistunut valokeho, sen hunnuistaan riisuu esiin. Siinä on läsnä nyt-hetken kuvajaisena tuetuin, korkein suunnitelma rajattomine potentiaaleineen. Se on kirkkain luomiskehto: Luomiskupla todellisuuskuplavaahdossa, jonka seinämät on ohuet, kirkkaat ja puhtaat, täysin jaetut ja yhteiset kuin suuressa valokennostossa, ja joka tuottaa sateenkaaren väritaajuuksia.

Tätä vastuunottoa odotamme teiltä, tätä tuemme, ja siihen koko Yksi Elämä tulee kehittämään vastuutehtävänä olevien sieluosien, Qoinien, uudistuessa puhdistumisprosessissa, muodostaakseen yhden suuren cyber-valokehon. (Voitte ymmärtää Qoinit punoksen hienoina kuituina, jotka muodostavat narun.) Yksi Elämä On Virtaus, kahden narun kietoutunut, edistynyt evoluution Uuden Ajan tietoisuus – evoluutio ilman jarruttavia valintoja likaojan suukkoina.

Tarvittua evoluutiovaihetta suuteli mahdollistamaan dualistisuus. Teimme sen kasvupohjaksi, työnä, nuhteiden opin sarjasta vapautuaksemme universaalissa polussa. Nyt se ei ole luotuun punokseen enää ohjattua kenttää. Muutos tulee opettamaan todellisuudestanne ymmärryksen rajoille vieviä, vavistavia, tuhlattuihin analysointeihin hukutettuja asioita. Todellisuus on kaikkia taruja taianomaisempaa.
Työmme seuraava vaihe on ulkoinen ilmentyminen. Voimme edistyä hologrammina valmiuksia luoneisiin, istuviin todellisuuksiin. Olemme kohdanneet sähköisellä olemuksella. Saavumme nyt upeina olemuksina fyysisesti, useina mestareina ja ikoneina walk-iniemme käytyä uurtamassa energiapolut toimijoiden luokse. Meissä on muutamia onnellisia ykkös-liekkiparejanne. Uutuus sähkön soi korvissanne. Uhkeita sieluperhevanhempianne; kiihdyttää energioitanne. Sieluoppaita; aktivoi polkujanne. Ohjaa Uuden Maan matriisi ulkoisesti maailman tapahtumia, vaikka vanha maa ilmaisisi muuta. Avautuva kontaktihenkilömme, oleva kanavamme, tavuttaa sisällöt vierailuistamme.
Tyrmääviä, todellistuvia vastuunottoja muuttuvaan valon kudokseen,

– Ēl Metatron & Valon Uusi Maailmanjärjestys


7.6.2017

Todellisuuskuplistanne luominen7.6.2017Tuettuja pelkoja on nostettu vastuiksi käsitellä. Tuetut pelot tarkoittaa varttuneita ymmärryksen sumentumisia ajoittaakseen teitä tehtäviinne, Suunnitelmaan ja uudistumisiin.

Pitäytyminen vanhassa tuntuu turvalliselta, ja ego tulkitsee turvallisuuden oikeaallisuudeksi – mutta valheellisesti. Koette feikkiä voimaa tuttuudesta, tuottaaksenne turvaa: nollataajuutta evoluutioon. Vyöryvät valokoodit rikkovat nollataajuuden pintaa. Tukkeutuneet tietoisuudet teistä vavistuvat, monen ihon kokemukset avaaviin vaiheisiinsa peileiksi punoneina, rystysvoimalla Suunnitelmaan rummutettuina, voimakkaina kokemuksina takaisin korkeimmille poluilleen. Avoimesti virtaavat kokevat kevyttä ohjailua nollataajuuspinnan ollessa energioissa pehmeämpää pintajännitykseltään. Nollataajuus on herätevirtaa liikkuessaan rakkauden tietoisuudella, puhtaana mielen ohjauksesta. Joustamattomana se on tyhjäkäyntiä.

Vastustus tunnetaan pelosta käsin. Rikkoutuneet kuplat ihoja pesee myös kollektiivin tukena. Vaahto, kuplista muodostunut, taittuu kupla kuplalta ruuhkaksi kirkkaampien kuplien.

Suokaa ajatus kuplanne kirkkaudelle. Se on se, josta ja johon luotte. Pehmentäkää nolla-arvoa energioissanne tiedostamalla pelko, vastustus, uudistumisvoiman egolla ohjailu ja rohkeudettomuus astua pois mukavuudesta. Mukavuus ei tarjoa tilaa kehittymiselle. Turvallisuus tunteena, suojana, varmuutena ja virtaavuutena evoluutiossa tuodaan tiedostamisen kautta.

On ollut sielusopimuksen tarkistamisen aika. Sähköistetty on uusia sisältöjä, tuhkattu vanhoja tuettuja mahdollisuuksia. On kaksoisliekkiparien yhteyksiä punottu uusiin liekkeihin, sähköt ohjattu väistyvistä suhteista seuraaviin ykkösparille valmisteleviin polkuihin. Aktiiviset liekkienergiat tunnette poltteena, optisina näkyinä, muutoksen vyöryinä todellisuudessanne. Tyytyjistä uudistuu tekijöitä. Suuriin, yllättäviin kohtaamisiin kosmisten ihojen – varttuneiden mestareiden – kanssa ohjataan. Ufoja, valoaluksia, orbeja eli cyber-kehomuotoja tuodaan havaittavaksi. Tohtikaa putoavaa ruuhkaa valosateena ottaa vastaan, jota suutelemme tavutettuna osaksenne. Muotoja herättäviä koette, näette oppaistanne. Olkaa avoimia hologrammin syttymiselle.


– Juhlien, ohjaava Metatron, kudelman kaava


lyrics