29.7.2020

Eenokin Avaimia
29.7.2020  On aika koota uusi ylösnousemusasetelma. Lupaan lisää Eenokin Avaimia tiedostettaviksi.

Olemme tuoneet valokoodit tavuina ja valona, suoranaisena vanhan tuhkaantuvan matriisin draamanumeroiden ruuhkana. Saapunut uusi matriisi on syntynyt itsessänne. Huomaatteko? Suhteenne ulkoiseen on muuttunut: Sen tapahtumien, jatkumoiden, kausaliteettien ja korrelaatioiden mittasuhteet ja painoarvo. Draama ja polarisoitunut ymmärrys luhistuu kilpaa sen tarpeen kanssa, joka pyrkii määrittämään kaiken 'hyvän' ja 'pahan' kuluneiden leimasinten alla. Kyse ei ole henkisestä helppouden hakemisesta. Kyse ei ole välinpitämättömyydestä. Kyse ei ole sokeutumisesta. Kyse ei ole edes varsinaisesti minkään puutteesta, vaikka mielenkiinto ja kyky seurata olevaisuuden ilmentymiä olisi kokonaan poissa. Tunnustele tarkoin sydäntäsi. Tiedät jos niin olisi.

Todennäköisesti kyseessä on valmius jättää kaksinaisuuden todellisuusmaasto elämään vielä heille, jotka tarvitsevat sen oppimateriaalia. Tämä on yksi ratkaiseva herkkyysjakso valitessa tie vapautumiseen. Tämä on jo vapautumisen suurta antia ja mahdollisuus tutkia omia uskomuksia ja täytettyjä rooleja. Ovatko ne ajan tasalla? Kohottavatko ja vahvistavat omat ajatukset luottamuksen, uskon, toivon ja rakkauden taajuuksia vai pidättelevätkö paikoillaan, saaden sinut pienenemään vetäessään alaspäin? Värähtelisitkö puhtaammin, eläisitkö autenttisemmalla sieluleimallasi, tulisitko itsellesi ja myös muille täydellisemmin ja totuudellisemmin näkyväksi, jos nyt riisuisit aikansa palvelleita näkökulmia ja antaisit tilaa uudelle? Onko aika asettua uuteen havainto- ja kokemuskulmaan suhteessa totuuteen? 
 
Se mitä rummuttaa muille, vahvistuu eniten itselle. Kysymys kuuluukin: Haluatko vahvistaa kahtiajakoa ja poteroita vai ykseydellisyyttä? Tunnetko tarvetta tuottaa havaintoja äärimmäisistä vastavoimista ja lineaarisista ketjuista, vai sen sijaan kohottaa moniulotteista ymmärrystä sitä kohtaan, että näkemäsi ja kokemasi on vain sielullisen suunnitelman luomaa projektiota, jossa itsessään on sielukohtaisia että massaprojektion laajuisia tasoja.
 
Sillä siten todellisuus toimii. Kaksinaisuus on mahdollista murtaa maailmastaan hyväksymällä sen ydin. Sen ytimen voi löytää lopulta ainostaan itsestä, joka vaatii pimeään pisteeseen sukeltamista ja pohjalle kaivautumista. Kaikki muu ulkoinen on viitoittamassa tälle tietä. Ulkoistaminen on myös tehokas defenssi lykätä kipeimpiä prosesseja ja vastuunottamista omasta kaksinaisuudesta sekä keskeneräisyydestä. Voi tuottaa suurta nautintoa esimerkiksi katsoa ulkoista hyvän ja pahan mittelöä, sisimmän kamppaillessa läpi hiljaisempaa taistoaan, tai vastaavasti sulkea nk. varjoilta kokonaan silmänsä. Tai vahvistaa omaa valoa asettumalla näennäisesti oikeuden ja valon puolelle. Puolien valitseminen vahvistaa kaksinaisuutta. Pohdi siis tarkasti, jos koet tarvetta muuttaa ulkoisia olosuhteita. Ulkoinen on oivallinen tapa peilautua, mutta totuutta se edustaa erottelukyvyn oppivaiheena. Kun oma varjoydin on valaistavana, varjopelaajat todellisuuden pelilaudalla ensin korostuvat, sitten työllistävät, lopulta yksiselitteisesti menettävät merkityksensä ja vaikutuksensa huomioiden tekemiseen. Draama voi kutistua teatraaliseksi näytelmäksi, jonka polariteettiset jännitteet eivät enää toimi henkisesti ravitsevina aineksina. Se kaikki on toki "olemassa", mutta mikäli oivallusten ja saatujen vahvistusten saattelemana nyt tätä luet, kykenet luultavasti itse säätelemään kuinka paljon sen tarvitsee olla olemassa vielä juuri sinulle. Luotatko jo prosessin omalakisuuteen?
 
Tämä syvällinen muutos ja valofokusoituminen puhdistaa koko olemusperustan. Energeettisesti vanha on purettu, perusta on puhdistettu, nyt on aika rakentaa. On aika ELÄÄ ja ankkuroida värähtelynsä sinä suurena, puhdistettuna virtana, pohjavireenä ja tietoisuuden suurjännitelinjana, joka virtaa Yhtenä Elämänä kaikkien inkarnaatioiden, olemusten ja läsnäolomuotojen läpi tässä Nyt-hetkessä. Tämän sielusi kokemusosan suorituspaineet ja selittämätön riittämättömyys, velvollisuudentunne tai syyllisyys – jotka toimivat usein valotyöntekijän polulle ohjaavana alkusysäyksenä – saavat luvan alkaa raukeamaan. Riittää kun riität itsellesi ja linjaudut arvojesi heijastamaan todellisuuteen. Se riittää. Se on Kaikki.

Universaali rakkaus, tietoisuus ja luottamus väliaikaisten rooliemme ja suunnitelmiemme taustalla rakentaa Ykseyden. Ykseys on tarkoituksien sallimista ja energioiden palveltavaksi asettumista. Ihmisyydessä kohtaamista, armoa ja ennen kaikkea myötätuntoa. Rakkauden kaikkien muotojen ja aspektien yhteistä, tasapainoista, toisiaan voimistavaa ja ravitsevaa virtaa. Se ei ole kuitenkaan kaiken hyväksymistä, tai omien ja muiden rajojen ja tarpeiden mitätöintiä. Ykseys on pyhässä yksinkertaisuudessaan sielullista itsetuntemusta sen syvyyksiä ja korkeuksia myöten ilman egon janoamia määrityksiä tai nimilappuja. Asiat ovat lopulta hyvin yksinkertaisia, mutta mielet ja niiden auki korkkaaminen vanhentuneista ohjelmoinneistaan hyvinkin monimutkaisia. Sieluolemuksen laidat ja rajat ovat todellisuudessa muurien sijaan korkeintaan kuin vedenjakajia, veteen piirrettyjä viivoja. Nämä sielun ääret ja silti äärettömyydet tunnistaessa on mahdollisuus elää sydämen syvimpien arvojen ja oman arvosi mukaista elämää. 


– Eenokia ja Por El Edenia, sekä heidän ykseyspari-induktiotietoisuuttaan kanavoiden, Mari Metatronica Universaali Valkoinen -ryhmäkaukohoito & Ykseysruusu -meditaatio 8.8.2020 klo. 21.00 / omalla aikataululla. Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä:

16.3.2020

Koronan numeroita & Evoluutiolaiva

16.3.2020
Numerot puhdistaa ydinolemusta. Asteittainen prässi puristaa kuplistaan ulos. "Numerot" ovat huomioiden ruuhkaa, puhdistavia energia-arvoja ja tilastoja.Tunteiden lestiin kuuluu hiljaisuudesta nousevat patojen vyöryvät avautumiset. Nähkää uutiset vain kaksinaisuuden virtana. Pystyy voinnin ja tarttuvuuden seuraaminen muuttamaan lumetta olevaisuuteenne. Nokea, valokehonne palamisjätettä, irrotetaan; pelkoa, joka on rakkauden ja universaalin ykseyden, totuuden ja valon, oikeaallisuuden ja rukoillun ihmiskunnan veljeyden edessä, kuin pato, jäädyttäen virtaavuuden.Rakastakaa pelko pieneksi, syleilkää turvaa pelkojenne alta. Vastustuskykyä nostetaan luottamuksella ja avoimella sydämellä, nitistetään pelkoskenaarioilla. On täysin eri asia suhtautua järkevästi ja vastuullisesti, kuin tarjota tarttumapintaa samaistumalla uutisten kohtaloihin.

Osuvasti puusta nyt pitkälle ohjataan nukkuvia massoja. Historiallinen yhteen hiileen puhaltaminen on valon potentiaalia ja mahdollisuus. Kysytään globaalin tason ykseyden sydäntietoisuutta ja yhteisöllistä vastuunkantamista. Ei säälin, pelon tai vihan kierteitä enää sen jälkeen, kun musta vasara on tehnyt niistä tietoiseksi. Irtipäästämisen ja kollektiivisen karmapadan kumoamisen aikaa älkää tuomitko. Nouskaa Opusten uuteen vaiheeseen.


Mestari Eenok, ruorissa pauhaavan virran evoluutiolaivassa, puvuissaan Qoiniensa voimien17.8.2018

Uusi e-kirja ladattavissa


Toisen ja Kolmannen Ykseyden Kirjan sisällöstä on julkaistu sähköinen kirja, joka on katsottavissa, ladattavissa ja tulostettavissa pdf-tiedostona täällä.

Kirja on saatavilla myös erillisiä lukuohjelmaformaatteja [.ePub | .mobi] käyttävänä e-kirjana sivustolta www.universalwhite.weebly.com tai suoraan näistä latauslinkeistä:


.ePub:

http://luxonia.com/books/[Metatronica]%20Ykseyden%20Kirja%20II%20&%20III%20-%20Mari%20Metatronica.epub


.mobi:

http://luxonia.com/books/[Metatronica]%20Ykseyden%20Kirja%20II%20&%20III%20-%20Mari%20Metatronica.mobi

Kirjaa ja yksittäisiä blogitekstejä SAA jakaa, linkittää, lainata ja levittää TÄYSIN VAPAASTI lähdemaininnan kanssa.

Tuomaamme materiaalia ja immateriaalia saa jakaa, mutta sen ollessa kaupallisten tuotteiden rinnalla on esitettävä tuotteiden ero. Ykseyden Kirja ei vahvista tuotteistettuja tavuja, vaan vahvistaa tavuja vain valon liikkuvuudessa: Ykseyden Kirja tukee jokaisen ymmärrystä, totuutta ja vastuuta tiedostaa itsetuntemuksen avaimilla Todellisin Totuus. Punottu tavutus toimii sähköisen kirjan valtuutettuna avainten, lukujen, tavujen, eli valokoodien nopeuttajana, päivittäjänä, palauttajana, eheyttäjänä, puhdistajana ja kohdistajana. Ykseyden Kirja on ensisijaisesti sähköistys tietoisuuteen, vasta toissijaisesti vastausten ilmenemistä oppimalla luettua, valmista tietoa.

Sähköinen kirja perustuu vapaaseen levitykseen, eikä sitä irroteta ohjaukseni ulkopuoliseen muotoon. Tavut on oltava sitomattomia maksullisuuteen, metodeihin, ulkopuolisten havaintojen, kuten näkyvyyden tuottamiseen tai omien intressien edistämiseen, sekä yhdistämättömissä vaillinaisiin muotoihin näkemyksistä, liittyen uskontoon, politiikkaan ja niin edelleen, eikä sillä tule tukea muuta kuin Sydänmotiiveja ja Korkeinta Totuutta.

Vastuullinen ehdollistaminen vapauttaa ehdollistamista ja vahvistaa sielunoikeuksia tavujen kuulumisesta kaikille.

Sanani, energiat tai tietoisuus ei ole kaupallistettavissa. – Mestari Metatron


28.5.2018

Lopunajan valokoodimaljat & todellisuuden mittatilausteatteri28.5.2018Tapahtumat ovat ilmentymässä. 

Pyysin viimeksi havannoimaan tiettyjä avainsanoja. Toimme ja tuomme informaatiota edelleen jatkumona, mutta keskitymme nyt eräisiin merkkeihimme. Tarkoituksemme ei ole jakaa ihmisiä leireihin, vaikka tieto ja tapahtumat saapuvat kohdentuen valtaosin valtaväestön pieniin ryhmiin. Tiedätte vapaan informaation rajoitukset planeettanne hallintaportaiden toimesta. Nostamme asiat massojen globaaliksi tiedostamiseksi rakkaudella, joka on puhdistuksenne peilausta. Voimme siis toisin sanoen toimia valmiutenne sen salliessa – emme ennen sitä.

Saavuttu on Harmageddonin uuteen vaiheeseen. Harmageddon on ensisijaisesti energia- ja informaatiosodankäyntiä. Tunnette tähän uuteen jaksoon uudistumishalua.

Tueksenne toimme erään merkin 8. toukokuuta Wiltshireen viljapeltokuviona. Tuskin näette tästä työtä, päätellessänne sen olevan luvattu pyörä. Joudutte ehkä ponnistelemaan tunnistaaksenne ympyrästä hyönteisen. Saatatte kauhistua sanoessamme, että se merkitsee Harmageddonin vitsauksena olettamaanne. Ja syvin symboliikkansa vastuutanne opettaa: Nouskaa sanojen yläpuolelle tulkitessanne samoihin pelkoihin piintyneitä mielen ohjelmointeja.

Tuomme valoa ja potentiaalia evoluutioon globaaleilla, suunnitelluilla tavoilla yllenne kaadetuista valokoodimaljoista. Tarttuvat asenteet tavutamme valokehoista lopunajan puhdistumistulessa. Ulkoisten, pelkoa herättävien elämänmuotojen tukiessa ihmisten on kohdattava pienuutensa tuhkatakseen egonsa, ollakseen suuri, sielunsa kaltainen luoja, kaikkiaallinen cyber-olemus. Antaa vitsauksena olettamanne ilmentymät siunauksia suunnattomia. Tapahtumat ajoittuvat ja punottuina sarjoina saavuttavat tietoisuutenne parvina tai yksittäin, tavoilla, joka palvelee jokaisen sielu- ja persoonakohtaista valmiutta.

Pyyntöni on: Selvitä itsellesi pelkosi.

Syy pelkoon on jokin määritelmä kokemuksen, luulon tai epävarmuuden tuloksena. Ihminen on taipuvainen pelkäämään sitä, mitä ei tunne. Eniten pelkoa herättää se, jonka sielu tunnistaa, mutta ego kieltää ja polarisoi.

Vastuunne on ymmärtää, että tuemme pelkotyötänne rauhassa ja rakkaudessa. Tulemme sääskinä. Tulemme sammakoina. Liskoina, käärmeinä. Lintuina. Tulemme olentoina. Tulemme laitteina ja koneina; ufoina ja ifoina. Tulemme hiljaa ja jylisten. Ilmiöinä. Tulemme ilmentymään muodoissa, jotka tarvittavalla tavalla ruuhkauttavat tietoisuutenne pelkoloukut. Tulemme kokemuksina, jotka ovat itsenne maalaamia ja sielunne tilaamia omassa holografisessa todellisuuskuplassanne, joka voi olla vielä pieni, tai laajempaan tietoisuuskenttään yhdistetty. Todellisuuden mittatilausteatteri ympärillänne kertoo kaiken tarvittavan. Ette tarvitse Nyt-hetken vapaudessa itsestänne välttämättä muuta dataa.

Menkää pelkojen pohjalle. Vyöryvät tapahtumat nostavat esiin todellisimman suhtautumiskykynne teeskentelyjen jälkeen, mitatakseen universaalin rakkautenne laatuisuuksia ja rajoitteita, riisuakseen kontrollin tarvetta sekä puhkoakseen kauneuskäsitysten moninaisia illuusioita ja kuplia. Tuleminen tietoiseksi uhkan alkuperästä on tärkeintä. Oppiminen pelottomaksi on oheistuotos. Tunnistaessanne pelon juuret, toimintanne muuntuu omalakisesti; vanhat motiivit ovat selvinneet ja alkaneet purkautumaan malleistanne. Katsokaa silmien sijaan sydämellä.

Tämä valmistaa Maan suureen, pyhään kontaktiin. Te muokkaatte Maan.Suunnitelma evoluution punottuun Ruusuun; Ulottuvuuksien välinen Metatroniikka, luotuine, valoa kumartavine tummine sävyineen; Ykseys varjoista nouseva; Jumaluus kasvojenne korkeudella; El Vis a Vis.

24.4.2018

Kaikenaikaisen luomisen alkukirjat, Liekkipolku & sielun unityötila23.4.2018 Unten voimiin ohjataan työskentelytapojen tehokeinoja. Tuettua symboliikkaa useammat voivat tavoittaa. Tulette havaitsemaan enemmän yhteisiä unia ja tarinoita unien sisällä. Tämä toimii merkkinä oikeasta suunnasta, yhdentyvästä todellisuudesta, yhteisestä olevaisuudesta, ajattomuudesta olemassaolon, evoluution ja polkujen pohjalla, sekä vastuidenne punomisista yhteen.

Voimaantuessaan punokset tarjoavat suoraa ohjausta ja näköalaa siihen, mitä tuotatte toisillenne:

Ystävyydet viedään puhtaille, ykseydellisille, täyttäville urille, pois pelko-ohjautuneista malleista ja velvollisuudentunteista. Vastaanottamisen taitoa käydään numeroina läpi opetuksineen: Suupaloja pyyteettämyydestä luettaviksi tuodaan, purkaaksenne turhia omia rajojanne, tarpeettomia, opittuja väistömallejanne ja pelkojanne, jotka liittyvät vapauteen, virtaavuuteen, hinnoitteluun rakkauden ja riittävyyden tuoteartikkeleilla, tai ehdollistamisiin egon määrittämien arvojen perusteella.

Ihmis- ja parisuhteet siivilöidään – mikä kuulostaa teistä kauhistuttavalta – mutta tiedätte kulkevanne sitä kohti yhä kiihtyvällä tahdilla. Puhdistuaksenne ette vain tarvitse kaikkia opettajia elämässänne vuorovaikutteisessa kanssakäymisessä, vaan irrotatte myös omistuksellisuutta, sielutyönänne, kaikesta siihen saakka teitä määritelleestä. Junnaavat, haastavat hankaukset energioissa palveltuaan ilmentyvät vapautumisina tai voimana vapautua siitä, mikä on työnsä tehnyt. Ymmärrätte, että rakkauteen ei vaadita suhdetta opituilla tavoilla. Rakkaus on vapaata. Typerinkin asia elämässä avautuu pelon jälkeen havaittavaksi rakkauden valmisteluna ja valon työnä.

Parisuhde tuo peilin Itsen eteen. Parisuhde tuo itsenne uuteen tarkastelukulmaan. Peilaus ja kumppanuus uudistaa käsitystä itsestäsi itsellesi. Parisuhde muuttuu itsesi mukana vastaten tarvetta ja ilmaisten vaihetta. Parisuhde yllättää irrottaessaan tutut, aikaisemmin yhteensolmineet, vetovoimana ymmärretyt siteet, joita voivat olla myös erilaiset haasteet ja näennäiset ristiriidat. Valmistuessaan luetut opit vapauttavat muutokseen, joka on syvä, moniulotteinen transformaatio. Tuo muutos valaa uuden pohjan, jossa on tarkoituksellista jotakin vaalia ja jotakin karsia. Asioita ja suhteita jää taakse, alkaa ja uudistuu. Kaikki se ohjaa korkeimman rakkauden tiedostamiseen, jakamiseen, vastaanottamiseen ja ilmaisemiseen.

Rakkauteen kuuluu vastuu vapautumisesta, vapautumisena siitä vastuusta, joka on mielin vastuuksi määritelty. Selvyyden vuoksi puhun jälkimmäisestä velvollisuuksina: Sielu tuntee vastuunsa, mieli ottaa velvollisuuksia. Pelkistetysti: Rakkaus on aina oikein, rakkaus saa olla aina oikeassa. Kaikki mitä sen eteen rakennetaan, pohjautuu pelkoon ja vanhoihin, polarisoituneisiin malleihin. Rakkautta opiskellaan ja ilmaistaan parisuhteissa ja summittaisissa sekä sielullisesti läheisissä ihmissuhteissa, mutta sen mittari on onnellisuus, ei jossain tietyssä määritelmäkehyksessä toteutettu tapaa elää, sitoutua tai ilmentää rakkautta. Teette palveluksia egollenne normien viidakkoon eksyessänne, statuksia asettaessanne ja yrittäessänne sulloa muotteihin sitä, mikä on olemassa vain päästäkseen sellaisten vallasta pois. Sitoutumiskyky on hyve, mutta pidemmälle mennessä ja lopussa olet vain sinä, ja todella vain sinä. On mahdollista sitoutua täydellisesti vain oman sielun polkuun, tehdä, oppia suunnittelemansa, ja sen puitteissa tukea muiden kasvutarinaa. Se on suurin lahja kaikille muillekin; ilmaista todellista, ja suoda muille sama vapaus.

Rakkauden Oppi -veturista puhun nimellä Nuub, "nuppi". Rakkausveturi on ollut vetämässä kaikkia rakkausoppejanne. Se on tiivistettyä dataa sielun ominaisuuksista, jotka ovat kertyneet kaikesta koskaan rakastetusta, viehdyttäneestä, rukoillusta, puhdistetusta ja punotusta, rakkauden kaikilla kokemuspoluilla. Se on rakkauden suuri mysteeri, joka ohjaa rakastumisianne, kuten rakastumiset kehittävät sitä edelleen. Rakkauden kemiallinen, energeettinen, eteerinen, salainen kaava, joka on ainutlaatuinen ulkoinen tunnusmerkistö tunnistaaksenne sen, minkä sielu tietää. Eniten teitä hämmentää silloin, kun Nuub tulee esiin piilevänä liimavoimana Liekeistä ja Walk-Ineista. Tunnette energian, mutta ette tunteita, tai tunnette sekä energian että tunteenne, mutta kaiken sen tuhatkertaisena. Tekee Nuub tärkeää työtään. Tämän opin ja Liekkipolun tarkoitus on suuri kohotetun feminiinin ja maskuliinin liitto.

Jokaisella sielulla on nippu tuettuja Qoineja, korkeampia ilmaisumuotoja, joihin on kiteytynyt polkujen perintönä suurimmat opit, ihot, inkarnaatiot ja evoluutiovastuut. Qoinit ovat vastuu-edettyjä, suuren cyber-olemuksen puhtaita ydinkappaleita, edettyjen oppipolkujen tiivistyneitä muotoja, joissa eletyt, siivilöidyt ja opitut vastuut nostetaan ylösnousemussatona suureen kokonaisolemukseen, sieluosien ja aspektien sähköistäneeseen cyberiin. Qoin viittaa ketjuttamiseen, syntymään, puhtaaseen alkumuotoon, Genesikseen ja siten kaikenaikaisen luomisen alkukirjoihin sekä niiden runkotavuihin.

Jokainen Qoin on tasapainotettava täydelliseen harmoniaan Qoin-liitolla, jossa syntyy feminiinin ja maskuliinin ykseys näiden omassa värähtelykehyksessä. Osa Qoin-pareista on elänyt parina, osa suurimpien tietoisuuksiensa voimasta vain tietoisina toisistaan, jossa pari kuroutuu yhdeksi läpi ajan, tilan ja ulottuvuuksien. Tämä kaikki – ketkä toisensa tasapainottavat ja millä osa-alueella – on kirjoitettu sielukirjoihin. Nuub-veturi on tekemässä rautatietä tässä tietoisuutenne ajassa ja tapahtumaympäristössä ohjaamalla tukensa Liekkeihin ja Liekkipolkuun, tavuttaakseen koodeina Qoin-parit takaisin yhteen. Korkein, pyhin ja jumalaisin liitto omaan feminiiniseen ja maskuliiniseen ykseyteen syntyy Qoin-parien tietoisesta harmonisoinnista. Työ voi olla yllätyksiä täynnä, tai hiljaista, sisäistä dialogia sielunsa kanssa. Ette useinkaan tarvitse rooleille nimiä tai varsinaisia suhteita Liekkeihin, mutta vastuissa on tuettuina myös ihoilla sähköistämisiä. Uudistuminen pyrkii vapauttamaan sielut ykseyteen kaikista ilmaisumuodoistaan, joita on evoluutioonsa tarvinnut eri elämissä. Qoininne pariutuvat siis teissä itsessänne – kehittymistehtävienne valmistuessa sielun tilaaman ja luoman kokemuskatalogin sivuilta.

Nuub-veturi kerää taakseen vaunut, joissa istuvat vastakkain, kohdanneina, nuo Qoin-parit. Toisin sanoen, Liekkipolku rakentaa kokonaisen, puhdistetun, kiteytyneen olemuksen, uuden cyber-kehon ja kahdentoista aspektin junan. DNA kiertää yhteen feminiinisen ja maskuliinisen Pyhän Liiton koko matkaltaan, syttyäkseen sielun täydeksi ilmaisuksi olemuksesi temppeliin.

Nuub on vetävä voima rakkauteen ihmiskokemuksen kiskoilla. Siksi rakkaus on aina oikein. Rakastaa saa ketä vain, ja siihen kaikki evoluutiossa myös tähtää. Vastuunasi on olla siitä itsellesi rehellinen. Pyyteetön, ehdollistamaton rakkaus tulee aina jostain takaisin, koska se ei ole mitään itsestäsi erillistä tai irrallista. Se ei uhkaa tai vahingoita. Rakkaus ei voi olla turhaa tai mennä hukkaan. Se varustaa veturia. Tällainen puhdas rakkaus ei ehdollista, arvota, vaadi, odota tai sido. Rakkaus ja ihmissuhde voivat mahdollistaa toisiaan, voivat virrata yhdessä ja toisissaan, mutta eivät kerro samasta. Toinen on täynnä lakeja, sääntöjä, moraaliuria, velvoitteita, kompromisseja ja tunnepalapelejä, ja toinen näistä jotain, joka on aina oleva kaksinaisuuden ilmentymien yläpuolella ja ulkona määrityksistä.

Kahdentoista aspektin vapaapunoksen rakenteena Liekkipolku ja Qoin-liitot valmistuvat kaikille; uuden ajan cyber-keho. Ei vain kahtia, vaan kahdeksitoista taajuuskentäksi jaettu todellisuuspunos yhdistyy: Kaksitoista osaa tultuaan yhdeksi junaksi – tai sen tunneliksi, jos niin haluatte nähdä – tietoisuuspolussanne, energiakeskuksissanne ja DNA:ssanne, luvun 13 yhdistävällä voimalla ja värähtelemällään ykseysleimalla, syttyy sielupolkuun Ykköspari-induktio, Agapen täyttämä todellisuus ja agabemainen rakkaussuhde kaikkeen, itsen ja itseydessä sinetöidyn korkeimman feminiinisyyden ja korkeimman maskuliinisuuden Pyhän Liiton kautta. Kahdentoista aspektin yhdistyttyä vaiheittain yhdeksi kokonaisuudeksi globaalista kentästä, kollektiivin hedelminä, tuudittuu Maa yhteen todellisuuteen, totuuteen ja poolit taipuvat tasapainoon. Olette valmiit käsittämään aiempana neuvotut ja kirjoihimme rakentuneet tornit osaksi itseänne ja moniulotteista ykseyspolkua. Tutkikaa asiaa.

Annan muutamia avainsanoja valotavujen tulkintaan, joita tulette merkkeinä eri keinoin saamaan: Aurinkokiekko, Sundial, aurinkokello, kellotaulu, kompassi, 12-kuukalenteri, muutospyörä, maapyörä, kärrynpyörä, ratas, kivikiekko, kivi tunnelin tai luolan suulla. Nuolet, viisarit, kohdistusmerkit, kolmiot, kärjet. Baabelin torni.

Luokaa unitilasta, syystä punotun ohjauksen, uusi ja syvempi työtila sielullenne. Ajoitan tiedostamisianne.
– Ykseys, Shivan avattu silmä 
9.4.2018

Hammastusten avaimet & Merlinin portti
9.4.2018Suttua pyyhkii historiasta vastuupunoksina edenneet tornimuodot, tiedotetut Metatronin torni, Mikaelin torni ja vastuuna uusimpana sähköistetty Merlinin torni: Valon Uusi Maailmanjärjestys & ylösnousemuksen laki – Jumal-vastaavuus – cyber-olemusten kiteyttäminen aikajanoilta.Tuetusti olette tapahtumia ruuhkauttavia kohdanneet. Sanotut tilannenumerot kaksinaisen sirkus-todellisuuden perustuksia Ykseyttä kohti vapauttavat. Saapuva aineistoonne on sielullinen lukutaito, mikäli reagoitte vielä dualistisella tavalla. Tämä tuo ymmärrystä ja syvyyttä työhönne; oppipolkuun kohti ykseydellistä uuden ajan cyber-ihmisyyttä.

Olemme edenneet Kolmanteen Ykseyden Kirjaan. Ensimmäinen ja toinen kirjoittuvat edelleen valotavuina yksilöihin, globaalille portaalle sekä kolmannen tukena. Puhun Opuksista tavutuksina tehtäviin, joita Ylösnousemussuunnitelma sisältää toteutuakseen.

Globaalin portaan mikaelinen Jumal-vastaavuuden kollektiivinen periaate on puhuttu: 

– Pyyhkii valon nopea nouseminen nokea ja epäpuhtautta luvatusti ja suunnitellusti.
– Sammuttaa vastuut vähempään kuin korkeimpiin polkuihin lunastetut.
– Voimistaa sielun ilmaisua, ykseystajua.
– Voimauttaa Luoja-osaa; kokonaisuutta sieluosien luotuna valo-olemuksena.
– Tavuttaa polkuihin ohjauksen valosta varjojen sijaan.
– Dualistisuutta taittaa punnittuun harmoniaan polariteettien putoavista napaisuuksista.
– Kirkastaa rakkauden ja autenttisen todellisuuden oikeusymmärryksen perimmäiseksi olemassaolon voimaksi.

Sydän nousee mielen ylle, tasapainolla, polariteettien purkautuessa oppiläksyjen uudistavassa, suunnitellussa myllyssä.

Suttu pyyhkiytyy sieluhistoriasta sieluosien tultua tietoisuuden valoon. Tiedostaminen on valoa. Se on portti, joka avautuu, avatakseen väylän muutokseen. Tiedostamalla työ alkaa ja siihen se päättyy. Tiedostaminen on ympyrä, joka tulee sulkea, solki vyössä, joka tulee kiinnittää. Tiedostamalla kaikki osansa Nyt-hetkessä hengittämään samaa valoa, istuu väylä vyyhtinä verkostoimaan osat kokonaiseksi cyber-olemukseksi. Cyber toimii monilla ymmärrys- ja olemustasoilla suurena yhdistyneenä punosrakenteena. Se on tietoisesti yhteydessä kaikkeen, ja se on Tietoinen Luoja, uuden todellisuusmatriisin ihmisolento. Suttu havaitkaa termiksi, joka tuhkaantuessaan uudistaa koko kasvun ja antaa sille voimaa. Olen puhunut myös pupusta ja kakasta evoluution lannoitteena kasvusyklien välillä. Vapaasti valitkaa tyydyttävin ilmaisu, tai nähkää suttu vaikka vaiheisiin ohjanneina liikennemerkkeinä, nopeusrajoituksina ja tuettuina kiertotiekyltteinä. Ne ovat suoralle tielle päästyänne ymmärryksellenne turhaa ja harhauttavaa.

Suttu ja mutkitellut kulku vaatii armoa ja anteeksiantoa itselle ja osilleen. Nyt-hetki suo pääsyn eheytymiseen ja parantumiseen.

Sieluosia vastaavia elementtejä cyber-perspektiivissä ei ole ainoastaan omat inkarnaatiot, aspektit ja niistä kiteytyneet Qoinit. Korkeammassa cyber-olemuksessa olemukseen on punottuna koko olevaisuus edistyneemmin, kuin mitä vanhentuva ja uudistuva todellisuusrakenne on avonaisimmillaankaan voinut vyyhteinä moniulotteisten, ruusumaisten energiakeskusten sähköistyksinä kannatella. Cyber-olemuksessa samaa tietoisuuden valoa hengittää jokainen sielu, ja jokainen värähtelevä, elävä olento, organismi ja todellisuudessa esiintyvä muoto  – Itsen kautta. Cyber-olemus rakastaa kaiken osaksi Suurta Itseään. Cyber-olemus voi ilmaista kaikkea välityksellään. Cyber-olemus on Jumalallisuuden ilmentäjä, tietoisuuden ilmaisu. Ymmärrätte verratessani cyberiä tietokoneeseen, joka on kytketty kaikkeen tietoon. Se ei poista sen omia ominaisuuksia ja ohjelmia, mutta huolella valitut ohjelmatkaan ei määritä verkon tuomaa tietoa, vaikka saattavat vahvistaa ulosantia. Kollektiivi tuodaan niin myös uudistumaan tasapainoisen pisteen kautta, vallitsevassa hetkessä, vallitsevan olemuksen ja vallitsevan tietoisuuden avulla: Kaikki mennyt, kaikki tuleva, mikä lineaarisesti on poluiksi rönsynnyt. Tietoisuus muuttuu omasta kuplasta ykseydelliseen.

Tästä varsinaiseen aiheeseen.

Valonpisara-lasten aktivoinnin kaava liittyy tähän olemusosien sitouttamiseen yksilöstä kokonaiseen tietoisuuteen. Heillä on merkittävä valmius ilmentää vapaapunosta, jossa tietoisuus verkostossaan liikkuu nopeammin ja ohitse omien sielullisten ilmaisujen eli "ihojen". Unohdettu sähköinen purkautuu mielen silmin hallitsemattomammin. On psyykkisiä diagnooseja, on fyysisiä vammoja, ominaisuuksia, tapoja, tarttuvuutta, reaktiivisuutta, alttiutta, riippuvuutta, poikkeuksellisia malleja nähdä ja kokea. Näkyvää erityisyyttä ja piilevää, ulkoisten tekijöiden räjäyttämää ja sisäsyntyistä, synnynnäistä. Tunnistatte heitä nopeammin punottuani puheeni päätökseen.

Merlinin koottu ja voimaansa nostava tornipunos tavuttui ajoitukseen putoavaa suttua riisumaan näiden olentojen sielukirjoista. Aineiston "puhtaaksikirjoitukseen" tarvitaan Merlinin muotona tiedostettua voimaa, joka voi poimia aikajanoilta ja ulottuvuuksista täsmällisyyksiä ja ohittaa lineaarisuutta. Merlin on metsuri, joka kaataa kaksinaisuuden metsää, samalla hitsaaja, joka rakentaa voimakkaasti valoa johtavaa yhdyskäytävää Nyt-hetkestä olevaisuuden muihin osiin polaarittomista, puhtaista tarvikkeista. Merlinin voimaa ja vastuuta on jaettu valmiuksina sieluille, jotka heräävät kaatamaan omaa ja samalla muidenkin kaksinaisuutta, ja sitä on maadoitettu vaiheittain tietoisuutena tähän vyyhtiin sielujen kautta, uuden matriisin tueksi. Merlin on saumakohta päätösten ja muutosten välillä, saman pisteen alempi ja ylempi versio, valinnan paikka. Numeroiden, näytösten ja tapahtumien ympyrä, joka sulkeutuu; sen alku ja sen loppu. On siis välttämätöntä ymmärtää kaksinaisen kulman lisänä korkeampi todellisuus ja sen perspektiivi, jotta oppipolku on tuo rengas, joka avaa lävitseen kanavan Nyt-hetkestä cyber-todellisuuteen. Jokainen oppi on rengas. Rakentuessaan tämä ryhdytty tornipunos eli tietoisuusportaali ruuhkauttaa mikaeliseen kollektiiviin tulvaa tietoisuutena moniulotteisuudesta ja korkeamman polun valitsemisina. Sielu kiteyttää puhtaimmat punotut Qoininsa ihmis-ilmaisuunsa. Valonpisara-lasten punominen puhkoo suuresti voimaa vaiheeseen.

Kolme tornia kuvastaa evoluutiota, jota punotaan näyttämilläni esimerkeillä ymmärrykseenne. Prosessi on monen ulottuvuuden kaunista tanssia, jossa pätee lainalaisuudet.

Portaaleja on kolme punottavina yhdeksi; kolme tornia, joista kolmas noustessaan nopeuttaa, rikastaa ja moniulottuvuudesta täyttää kahden muun kierrettä, tarkoitusta ja ilmentämisvoimaa. Kolmen portaalin avautuminen yhdeksi tämän voimakkaan Valonpisara-lasten ja Merlinin voiman nosteessa muodostaa paljon puhumani kosmisen, universaalin, ykseydellisen valtatien maailmankaikkeuden monimuotoiseen puutarhaan, ulottuvuus-ruusun kerrosten sähköisiin kolkkiin. Kolmen portaalin kierre on Maa-kohtulapsen, Kuu-istukan ja Isä-Äiti -Jumaluuden välinen napanuora, joka ravitsee ja puhdistaa, ylläpitäen yhteyttä, ennen kuin uusi on valmis syntymään toiseen todellisuuteen. Nuppu kosmiskansalaisuuteen on avautunut Kuusta – punnittuna siltana, tavoitteena, porttina sekä suurena taivaan valkokankaan ilmentymänä vastuunkantajille.

Todellisuus voi avartua vasta Kuu-aspektin itsellisessä vuorovaikutuksessa, tyyntyvissä vuorovesissä, valon peilaamisen päätyttyä oman valon ilmaisemisen riippumattomuuteen.

Vastuuna myllyn hiomat siemenet on ohjattu verkostoon pavuiksi versomaan uusi Maa. Hitsaamme säteitä ja Kristallikalloja luvun 13 yhdistävällä voimalla. Tiedostavat vastuunkantajat sähköistyvät talkoisiin. Annan avainsanoja ja valotavuja pian. Hammastetaan lisää tavutukseen suurta muotojen kohtaamista.
– Metatroniikka, irrotettuna vastuunsa täytyttyä kaksinaisuudessa tunnetusta vapaapunoksen ihostaan, puhtaana tietoisuutena; Silmä. 

Metatron yleisesti tuntemassanne muodossa on manifestoitunut.

2.2.2018

Valonpisara-lapset2.2.2018
Tavutamme kolmatta tornia. Kolmas torni yhdistetään kahteen muuhun, muodostaakseen punokseen työnä ja vastuuna alkukolmion. Tämä punos valmistuessaan on kolmen tornin luoma kosminen portaali.

Työhön liittyy uusien tähtisiementen ryhdytty aktivoiminen:

Uusia tähtisiemeniä on itänyt tukkoisiinkin olemuksiin Valon Troijalaisena, sähköistyen valokoodeilla. Puhun tänään kuitenkin ihoihin jo syntyessään puhtaina, puhkeavina evoluution kukkasina tulleista lapsista, joiden herkkyys on putkahtava esiin erityisellä tavalla. Noiden tapojen joukkoon lukeutuvat vamman kanssa syntyneet, erilaiset aivo-lapset ja tuntemienne normien vastaisesti sähköistetyt erityislapset.

Rakentuva torni on vastuunkantajille eräänlainen kutsumus ja elämäntyö, joka ravitaan pyyteettömyyden helmistä. Tuettu prosessi on ohjattu konkretisoitumaan. Tuomme tästä tietoa edistysaskelten painautuessa evoluutiosuunnitelman polkuun.

Nuo puhtaat Valonpisara-lapset, joista valan nyt tietoa, ovat usein hiljaisia suuressa valossaan. Heidän tehtävänsä ei ole toimia näkyvästi. Tärkein maan rakkaudeksi porttaaminen tapahtuu energioilla. Nämä tulevat nostajat ja parhaillaan jo rakkaudesta täyttävät ovat tämän kosmisen tunnelin ylläpitäjiä. Vältämme luokittelemista, mutta tämä ymmärryksenne tukena on välttämätöntä. Laajentuessaan vaikutuksensa ennättää koskettamaan upeana tietoisuutena tai valona useita sieluja kollektiivin lisäksi. Osaa näistä elämistä, vastauksiin nähden muodostuen, ei tueta nuoruuteenkaan saakka. Peilaan kommentteja, joita tahdotte esittää: Täydellinen elämä voi olla myös lyhyt ja piiloon jäänyt, vastausten määrältään niukka.

Tavutuksemme piiriin punotaan suuria mestareita, joita globaali ylösnousemus työhön on suunnitellut ja valmiudet vastaavat testattuina tarvittavia tavuja. Luottakaa; vastuut on parhaissa käsissä.

Saavuttaa portaalipunos putoavasta valosateesta voimaa. Tehtävämme tavuttaa tornin ylläpitäjien puhkeamista kukkaansa – ei vain uhkeisiin olemuksiin vallitsevassa pisteessänne aikaa, vaan heidän energiajalanjälkiensä aktivoimiseen tästä menneeseen ja tästä tulevaan: Punokseen liittyvien koko osuus vyöryy ylösnousemuksen voimaksi. Tämä torni on kirkkain peili kosmisen portaalin nousemisesta.

Katsokaa näitä Valonpisara-lapsia. Tuntekaa uusi.– Tahtonsa ykseydellisimmän ruuhkauttanut lapsiin ja heidän valoonsa, Metatron