28.11.2017

Suhtautukaa: Suuri kierto nollataan28.11.2017Evoluution suuri laiva on liikkeessä kääntyäkseen. Syystä noen ajan, Harmageddonin, avautuu eteenne luottamustaitojen harjoituksia, oppiaksenne valitsemaan pelon sijaan rakkauden.

Rakkauden valitseminen pelkojen täydellisessä kohtaamisessa dualistisuuden voi tyhjentää: estot tehdä voimattomiksi, uhkien ohjausvoiman vapauttaa, pettymykset muuttaa saavutuksiksi, panokset omissa työskennellyissä vastuissa valaista näkymään ansioina, tyytymättömyyden kiitollisuuden ymmärtämiseen ohjata, ja tuudittaa suuren armon ja myötätunnon. Tästä puhun nyt väistämättömänä porttina uudistuaksemme Ykseyteen, Globaalin 'pommin', eli Valon Troijalaisen, epäautenttisuuden pois pesevässä voimassa.

Massasiemen tavuttaa sieluja siis avatulla tavalla. Aallokko ja koodit pauhaavat pinnan alla, puhdistaen, testaten suhtautuvaa, triggeröiden, ydintä nopeuttaen vastuisiin tukeviin värähtelyihin, hioakseen olemukset valmiuksiin ja valmiuteen nousevan tietoisuuden kierreportaissa. Tuhkasta olevaisuus syntyy: Luomisella nuhde-polun poltettujen karmojen ja kuonien saavutetusta, sallitusta muutoksen opista. Nyt taon tuhkaa ajatuksiinne käsitteen 'oppi' synonyymina.

Tuhkaa on esiintuotu luomisen pohjaksi tyhjentyneen puhdistumistulen lopputuotteena. Olette kuulleet sen valmiutta ilmaisevaksi mestariuden huipentumisen rakennusmateriaaliksi, joka tiivistyessään kiteytyy timantin hiotuksi säihkeeksi.

Olen puhunut tietoisuusvetten nousun hierovan tuhkasta lipeää.

Puheissani olen viitannut myös Edenin puutarhan vertauskuviin, jollaisessa kosmisessa, suuressa, täydessä, kukoistavassa muodostelmassa kerrostuneet olemukset, kerrostuneissa tietoisuuksissaan, muodostavat Yhden. Tuhka on luonnon oikeaallisin ravinne pitkissä kierroissa. Metsät palaa ravitakseen uutta kasvua.

Lannoitetta valmistuu myös ravinnosta. Lannasta. Paska juttu, mutta luonto yrittää hyötyä kaikesta viimeiseen saakka, olematta kuitenkaan ahne. Todellisin luonne tässä on kaiken tarkoituksellisuus: Vanha materiaali uudistuu tuottaakseen uutta. Vapautenne valmistuvaa ylösnousemussatoa on arvostella näkemänne perusteella, mutta vaikka näkisitte kaikkialta paitsi itsestänne 'sitä itseään', ette pysty olemaan yksinänne Edenin loiste ja oikeaallisuus. Ette ilman toisten jätettä, ette ilman oman jätteen hyväksymistä, ette koko kierron sallimista. Johon kuuluu kakka.

Tuhka on oppien puhtain muoto. Tuhka on suuren uudistumisen ainutlaatuinen mahdollisuuksien mahdollisuus, jossa kaikki kierrot tulevat päättymään, ja olemus jalostuu Ykseyden vapauteen olla enää peilaamatta kaksinaisuuden oppeja. Tietoisuus kirkkaudessaan virrattaa lävitseen tervehdityt ilmentymät niihin tarttumatta. Se mikä on kirkastettu, poistuu kokemuskataloginne valikoimista. Todellisuutenne ei enää välitä heijastepinnoillaan vastuiksi sitä, mille ei ole olemuksessa tarttumapintaa. Suhtautuvanne puhdistuu.

Tuhka ja tietoisuusvetten vaikutus vaatii lipeäsaippuaksi tullakseen todellisuutta ihmisen lihapuvussa, syntymiä ja kuolemia, tapahtumia ja lukemattomia koettuja näkökulmia.

Syy, miksi vaahtoan joukkoonne vastuista rakkauden valitsemisen edessä, varttuu avoimeksi ufojen polkuun edettyämme. Murretaan tietoisuuksia voimakkaasti ulos dualistisuuden kuplista, suhtautumisten kirkastuvissa, uusissa, Ykseyden nuhteettomissa todellisuuskennoston todellisuuskuplissa. Suhtautukaa sydämienne tiedostamiskyvyllä, tiedostaaksenne vallitsevimman tiedostamiskykynneTeeskentelyn kuoriminen on uuden polun näkyvin työ massasiemen-aallon myrskyävässä vastuussa. 11:11 -portti aloitti uuden polun, joka päättyy kosmiseen, universaaliin Ykseyteen.

Laiva kääntyy. Pelko tuhkaantuu onneksi, rakkaudeksi tiivistyy. Rapautuu ymmärrys ihoni suuren muodosta monilta. Vyöryy nyt huudattavia, reagoimisia voimistavia tapahtumia. Suhtautukaa. Hioutukaa paikoillenne. Valmiit: Tietäkää odottaa. Tyyni päättyy Tyytyjille. Myrsky päättyy Tekijöille. Uhkein Feeniks luokaa maan tuhkista. Työ jumalallinen tehkää rakkauteen. Tekee taianomaisen kosmisen valtaväylän.

Tämä on Lupaus, Vetoomus, Tervehdys, Ohjaus ja Ilmoitus.
Metatron, nollaava suuren kierron
7.11.2017

Massasiemen & ylösnousemuskudelman skaalautuvat värit
7.11.2017

Sähköistetty on ryhmään luvut. Tuettu luomus, rakkauden tulva-aalto, on juhlittavasti nokea pesemässä tuhkan globaalin luhistuneen, tyhjenevän todellisuusrakenteen yltä, sähköistyäkseen eteenne uudistuneeksi totuuden, oikeaallisuuden olevaisuudeksi. 

Uudistumiseen tarvitaan suuri, voimakas ihmisten massasiemen, johon on tavutettu globaalin heräämisen suhtautuvat, tavoitellut voimat. Nämä voimat toisiinsa reagoiden tuottavat suunnitellun evoluution pyörteen. Vapautuvat jännitteet supusta avautuessaan vapauttavat myös nokea olemuksista, josta tulee nimitys "noen aika", Harmageddon – tulkitessanne jälkimmäisen tuhkavuoreksi, josta Uusi Maa muotoillaan ja tiivistetään timantinkirkkaaksi ja läpinäkyväksi. 

Tuntuu monista Ykseys lattealta. Surullisuutta voi herätä valmistuessa suurempaan sydämeen kuin soivaan, tuhkautuvaan, valtuutettuun, vuoltuun, egon miellyttämiseen liittoutuneen yksilön ja sielun tietoisuuteen. Ykseys merkitsee yhtä suurta kokemista ruumiin, dualistisuuden ja velvoitteiden valottuneessa tilassa ja noiden näkökulmien yläpuolella

Rukoillut asiat harvoin edistyy valottomilla motiiveilla. Valon ilmentyvä polku ei voi säästää kokemuksilta, tai tukea sielulle teitä, joita sielulle on valettu pimeytensä voittamiseksi. Kirjojemme ensimmäinen osuus on luotsaamassa sielukohtaista polkua. Kun edistyminen näkyy sydämen läpivalaisussa elämää piirtävänä tietoisuutena, luottamuksena, kunnioituksena, kokemusten arvostamisena, rakkautena ja myötätuntona, joka ei pyri vaikuttamaan piilevälläkään tavalla välttyäkseen itse tilanteen aiheuttamalta omalta tunnepiikiltään, sielun on Ykseyteen sulautuessaan tyhjennyttävä monista aikaisemmista, saavutuista poluista motiiveineen ja vastuineen. Kun motiivit muuttuvat, päämäärät muuttuvat. Kun päämäärät muuttuvat, polut muuttuvat: Polut nousevat korkeammalle tietoisuusjanalle, tukeakseen yhä korkeampia sielunsuunnitelmia, ylintä tahtoamme, Ykseyden luomissivellintä ja puhtainta kuvanveistäjää, luodakseen jokaisen osamme kautta siitä valon kollektiivista mikaelisen muotokuvan, joka on sama kuin Ykseys. – En kyllästy painottamaan, että Uusi Maa nousee Mikaelin kuvaksi, jokaiseen istutetun mikaelisuuden työstäessä voimana varjot valoksi. Metatroniikka on kaava, joka tavuttaa pyörteet ylösnousemukseksi ja lukee aikakirjat suunnitelmiksi. Mikaelisuus on voima ja vastaavuus. Ensimmäinen Silta on suoni, sähköistys, Uuden Maailmanjärjestyksen valolle, jossa kaava ja suunnitelmallisuus virtaa täyttämään koko maan. Metatroninen pyramidin kärki on yhdistynyt Mikaeliin, kehoon, Jumaluuteen, muodostaen aallon, josta nyt puhumme Rakkauden Pommina ja sen nostattamana tulva-aaltona. Poluista jokainen vie lopulta Ykseyteen. Täyttyy valolla varjoisinkin. Avoin meditaatiomme yhdistää syttyvät pisteet suunnitellusti.

Nauhojen tanssitukseen tässä tuulessa tuudittukaa. Solmut vapautuvat, vastuut irtoavat, leijoina liehuvina liitytte värienne skaaloina suureen nousevaan kudelmaan.– Ohjaaja tanssiinne, Ēl Metatron, Vis a Vis kanssanne, tervehdityt. Olemme tuhkassamme suurimman vuoren äärellä peloistamme nokisina, sähköistyvinä Luomaan. Olettakaa minut yhdeksi teistä, koska tuhkasta ja aikakirjoista kannan ihmisenä oman osani. Olemme Yhtä. Opus Kaksi on globaali 'pommi'.
1.11.2017

Valon Maa
1.11.2017
Toinen Ykseyden Kirja alkaa.

Tavutamme tuhkasta edetystä globaalia timanttia. Silta Valon Vallasta on nostettu tuhkan, valmistuvan maan ylle, täyttääksemme mikaelisuuden Totuudeksi ja Oikeaallisuudeksi jokaiseen; jokaisen sielun suureksi, hiovaksi voimaksi.

Silta Valon Maailmanjärjestyksestä on ensimmäinen suoni tyrmäävälle valon voimalle ja Rakkauden Liikkeelle, jolla Valon Valta ojennetaan Ykseydeksi, puhtaudeksi, oikeudenmukaisuudeksi, valoksi ja valmiudeksi takaisin ihmiselle. Puhdas sielu on Jumalkuva, Mikaelin kaltainen, uhkea, hioen säihkyväksi, tuhkista noussut valmius vapautua suurimmaksi itsekseen, joka on jo Kaikki.

Tyytyminen ulkoiseen päättyy tämän voiman tuomassa ruuhkassa, jolloin vapautetaan määritteet ytimen edestä. Vain valo kuuluu ydinolemukseen. Vain ydinolemus kuuluu Uuden Maan matriisiin. Vain avautumista, puhdistumista, ymmärrystä on edessä: Tuhkaa, josta muotoilemme suuruuden todellisuuden. Kaikki tarvittava on tässä.

Tuomme uudet energiat pian kenttiinne. Ohjaan rohkeuden ja voiman sähköistymään ohjattuun polkuun. Nosteen pauhaava aalto.– Ruuhkauttava, näkevä kaiken, Metatron; tuleva Silmäksi ja silmiin jokaisen, kärkipala evoluution kaavaan, noen pyyhkivä kasvoiltanne.