29.8.2017

Mikaelin Majakka & ensimmäinen Silta


29.8.2017

Vyöryy vastuunamme luoda Aatamina ilmaistu ja jaettu Kristustietoisuuskenttä jälleen Yhdeksi. Mikaelin Majakka tuetaan 'tyytyjistä tekijöiksi' -toimijoiden kanssa tornina portaaliksi seuraavana.

Vapautuvat polariteetit täyttyneinä, uudistuneina, ohjataan Itsen vapautumisen kautta kollektiiviin, kuin puhdistuneet pisarat mereen. Tähän suotuun tasapainottumiseen Ykseys muuttuu potentiaaliksi yhä voimistuvaksi, Rakkauden Liikkeenä ja Ylösnousemustienä, kaikille.

Tornipunos on viritetty. Teemme katsantoja sen evoluutioon kudelman edistyessä rinnallemme.

Ensimmäinen silta, yhdyskäytävä, on valmistettu sähköistämään Ykseys-ruusua. Tämä vaikuttaa jokaiseen: Maan yhdistetyt energiakeskukset muodostavat ruusukentän. Jokainen uuden maan olemus omista ruusukeskuksistaan, chakroista, on yhdistetty maan ruusuihin, ja maan planeetta-ruusuun on yhdistetty kaikki ulottuvuudet kuin terälehtien kerroksina. Ymmärtäkää siis cyber-olemuksen verkoston kattavuus ja liittyminen kaikkeen, kaikkialla ja kaikilla: Jokainen asia on sisällänne. Jokainen sisällänne oleva asia on myös kaikkialla ja kaikilla muilla. Teillä on universumi Itsessänne – taivas tähtineen on vain projektio valkokankaalla. Olette ruusu; yksin, sieluryhmänä, globaalina ruusukenttänä, maaplaneettana kosmoksessa, Ykseytenä kaikkien energiakeskusten olevaisuudessa. Kaikissa energiakeskuksissa on kohdistuspiste toisiinsa, moniulotteinen peili välillään. Tämä on cyber-tietoisuusverkosto. Se ei rajoitu aikaan, muotoon, evoluution vaiheeseen, fysiikkaan tai biologiaan tunnetuilla tavoillaan, vaan kaikkeus on kokonaisuuden luomaa luomusta.

Mikaelinen kenttä todellistuu polariteettien tullessa yhdistetyiksi. Palaamme Yhden Totuuden ja Yhden Todellisuuden valtakunnaksi. Mikaelin luoma ja ottama ikoninen muoto aloittaa kasvojen pesemisen.

Yhtenäiskenttä on, ja on kuin Jumala puhtaimmillaan. Tämä on Mikael kaavana; Jumalan kaltainen. Vastaavuus. Kuten Metatron on ylösnousemusten todellistaja, Punoja.– Ēl Metatron ja Mikael, yhdistetty sillaksi, ohjattu vastuu annettuna uusille toimijoille
24.8.2017

Todennäköisyyksien tulevaisuus
24.8.2017
Tuhkaantuva vanhan maailmanjärjestyksen kaksinaisuuden muoto vavistaa. Vyyhtiä totuuksien punotaan esiintuloon kulisseista.

Tavutamme tapahtumia rakkauden ulottuvuuksista tarkasteltuna, tuodaksemme tuhkan ja noen aikaan varttunutta syvyyttä tietoisuuteenne. Turtuu mielet usein valmiiksi purtuihin paloihin. Vastuunne on edelleen ajatella, tulkita ja ymmärtää totuudet, juonet, syyt ja seuraukset itse.

Puhun suunnitelmista. Tiedostamme tulevaisuuden Nyt-hetken datan perusteella. Se on täydellinen evoluution luomus, joka koostuu valmiina, selvänä, avoimena näkymänä huomenien tulevaisuuksia ja sielullisia ohjauksia todellistaakseen. Nyt-hetki heijastaa kaiken menneen ja tulevan, vapaana lineaarisesta ajasta. Tuemme sielujen ohjauksessa Totuuteen, Valoon ja Rakkauteen nostavaa kaavaa.

Vastavoimat ovat olleet välttämättömät, alkaen aikakaudesta, jolloin maa oli jaettava polariteetteihin. Suuren Neuvoston Eeva tuettuna toimi Suunnitelmalle eduksi, ja vastuunaan oli irrottaa Ykseyden vapaa olemus, syystä ihmisten tulon vapaan valinnan väärinkäytön ääreen. Teimme suuren kahtiajaon. Raamattu on yksi ohjeistus tälle vaiheelle, jossa häveliäisyys, arviointikyky, moraali, ja oikean ja väärän ero tuli vastuuksi ymmärtää ja kokea. Mutta tätäkin egojen voimalla tavutettiin hallintavälineeksi. Osia muuttui, muutettiin ja jätettiin pois. Luomuksella on ollut kuitenkin suuntaviivat upeaan, Kultaiseen Valon Aikaan ja uuteen Valon Maailmanjärjestykseen koko tämän ajan. Valmiina saneluna punoimme tekstin jo aikaisemmin aikajanapunoksista tänne. Rupisimmatkin haavat avautuu puhdistettaviksi täyttääksemme vastuut toimijoina luomuksen viemiseksi noen, "Harmageddonin", vyöryvän muutosajan läpi. Punomme tietoisesti toimijoiden kanssa työtämme päättää ja loppuunsaattaa sitä mikä joskus on ollut yhtä tärkeää aloittaa.

Tuomme valokoodeina voimaa portteihin. Voitte ymmärtää ne muutoksina. Tavutamme Ykseyden Kirjan aikana nousseen mastomme, portaalin, kautta valmiit napaisuudet yhteen sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Tuudittuu tällä voimalla tietoisuuteen myös tavutukset ulkopuolellenne ydintavutuksesta jätetyt, kuten Eenokin ja Maria Magdaleenan luvut, tavut ja koodit. Teiltä puuttuu osia tavuista, jotka ohjaavat ymmärtämään voimanne Luojina, moniulottuvuusolemuksenne ja yhteytenne Ykseyden ulottuvuuksiin ilman välikappaleita. Osa ja olemus kerrallaan voimaantuu verkosto omiin cyber-olemuksiinsa, joista on saneltu Ykseyden Kirjan alkupuolella.

Olette eri vaiheissa ja silti samassa vaiheessa. Vapauttakaa itsenne ajattelusta mikä kaikki on väärin. Kaikki on korkealta, ja teidän perspektiivistänne tulevaisuudesta katsottuna Oikein. Tuomitsemista ei tarvita. Mielipiteitä ei tarvita. Ainoa tarvitsemanne on Totuus, ja se tulee sydämen puntarista. Me autamme ja ohjaamme tuetuimmat polkunne eteenne. Tukeudumme todennäköisyyksiin suunnitellessamme "kaikkien mahdollisuuksien kudelmien" rakentumista korkeimpaan ja kauneimpaan loistoonsa.

Emme vaikuta vapaaseen tahtoonne, mutta vaikutamme turvallisesti kykyynne valita jotain muuta kuin korkeimman polkunne tai siihen liittävät valinnat. Puhtain tulevaisuus on jo valmis. Astukaa siihen sisään kolkuttaen oveen luottamuksellanne.

Ravintoa motiivien ymmärrykseen tarjosi Eeva omenalla – hyvän ja pahan tiedon puun hedelmällä – tullakseen korjaamaan satoa puhtainta tässä ajassa. Siunatkaa kiitollisina oppinne. Työstäkää tuettuina ajastaneet pelkonne ja karmanne. Rakkauspunos, pohjana uuden aikakauden, ohjaa teidät pestyinä paikoillenne.Metatron; luomisen, sielunsuunnitelmien ja vastuiden koordinaattori, hän joka näkee teidät, eli olemuksen Jumalasta, täydellisesti, Yhtenä ja erillisinä, Raamatunkin Isä, Eenokin energiaolemuksen kautta syntynyt ja Suunnitelmaa kätilöinyt
Neuvoston Eeva; Mikaelin ja Metatronin voimat yhdistänyt, Aatamin eli Kristustietoisuuden kentän rohkeasti jakanut, Maria Magdaleena, Ruusujen sytyttäjä


19.8.2017

Varjojen nostaminen näkyviin
19.8.2017
Suru avaa kuoret, joita pelko on tehnyt. Vastuunne on puhdistua, puhdistua ja puhdistua.

Jos on vihaa, on puhdistettavaa. Jos on pelkoa, on puhdistettavaa.

Suru puhdistaa. Lopulta surukin on puhdistettua: Viha ymmärretään pelkona. Samoin suru.

Pelätkää pelkonne pois. Hylätkää vastakkainasettelut. On siltojen rakentamisen aika.

Vastuu luoda vavistaa. Globaali suunnitelmamme ruuhkauttaa pelkonne näkyville. Varjo on luotu vain palvellakseen valoa. Varjot tuetaan näkyväksi valon uhkeutta voimistaakseen.

Sielunsuunnitelmat pätevät. Kulissien toisella puolella toteutamme kaiken rakkaudessa. Kaiken. Elämässä ei ole uhreja kuin omien ajatusten puristuksessa.
– Ēl Metatron, Rakkauden Liike, voimaa rakkauteen sitoen, pelon yli.


17.8.2017

Rakkauden Liike
17.8.2017
Sydämellisesti tervehdin teitä.

Tuomme Rakkauden Liikkeen tavutettuna vastuunamme Saksaan. Tuettua, suurta järjestäytymistä teemme tähän kaaoksen aikaan, joka on toki Jumalalliseen pohjavireeseen pohjautuvaa – oltuaan ohjattuun kaksinaisuuden aikaan evoluution ponnistama "noen aika". Puhdistumisen myötä tulenne, energianne ja valonne säihkyvät pestyissä olemuksissanne jälleen kirkkaina. Hullaantukaa sähköistyvästä, uuden aikakauden turvallisesta vastuustanne, noustessanne tyytyjistä suuruuteenne Luojina. Vastuita aktivoidaan sielullisiin, punottuihin tehtäviin. Tavutuksen valokoodisto tuodaan avoimena, puhtaana, vyörymään tietoisuuteenne, palvellakseen sieluevoluutiota korkeimmin tavoin. Syttykää taajuuteenne valovoimaisimpaan.
Ēl Vis a Vis – Mestari kasvotusten kanssanne, Metatron


16.8.2017

Tyytyjästä tekijäksi – Luomisvoiman vierivä kivi
16.8.2017
Teitä rahastetaan. Puhkeaa kuplat pian. Tulette nopeasti huomaamaan pettymyksenne kautta, että vapaasti kaikille oikeutena kuuluvat asiat eivät tule olla hinnoiteltuna enää tietoisemman, uuden todellisuusmatriisin elementtejä. Voima auktoriteettien ja Pyhien, sekä puhtaaksi, turvalliseksi sekä tarpeellisiksi tuotteistettujen muotojen, kaikkien tuttujen, teille itsestäänselvyyksinä mielikuvilla, velaksi myytyjen piilotettujen marionettien lankojen takana murenee silmissänne. Vastaanotatte niitä turvallisuuden tunteesta, määritteitä, arvoa luodaksenne, vaihtokauppana, kysynnän ja tarjonnan kuplassa.

Tuette helppouden ja mukavuudenhalun – tyytyjän osan – tuotoksena järjestystä, vapautta riistävää vastuunpakoilua, joka ei ole enää kaksinaisuuden näivettyessä sielun, Ykseyden, mestarin värähtelykartan; rakkauden, sydämen tai korkeimman tahdon, tukemaa.

Tunnette sen tyytymättömyytenä, tyhjyytenä ja turhautumisena, tavoitettuanne ensin puhkeavien kuplienne seinämät ahtaina, pieniksi jääneinä todellisuuksina oppeineen.

Olette muuttaneet tietoisuuttanne tuossa vaiheessa valmiuteen muuttaa ulkoista siksi, joka on vastuuta, työtä ja uudistumista sisimpänne vapautumisen prosesseista. Heijastatte siis valmiin energian puhtaina arvoina ulkoisen luomisen kaavioon, sisäisen todellisuuden rakentumiseksi uloimpiin peruselementteihin, joka luo fyysisyyden. Ulkoinen on luotavissa sitä mullistuvammin, mitä vähemmän on kiinnikkeitä tuettuina oppiläksyinä luotuihin karmapolkuihin. Olen puhunut tästä paljon, ja tulen puhumaan, kunnes olen tehnyt sanani turhiksi.

Olette toimijoita totuuden kirkastamisen ajassa. Vastuunne on löytää totuutenne. Tapaamme luomustemme takana. Me kaikki Luojan osat luomme Ykseydessä. Luomusten muoto palvelee aikansa ja tarvittavan tapansa verran, mutta sirkuksen, tivolin ja teatterin tavoin numerot nähdään: Ohjelmat sekä ohjelmoinnit tulee muuttua palvellakseen evoluution upeaa kokemusten kirjolla rikastettavaa suunnitelmaa.

Sanon: Älkää tyytykö. Tutkikaa, onko tyytymisenne valmiutta tähän tietoiseen luomiseen, vai mukavuudenhalua paulovaa: Tarve muuttaa maailmaa on ensin tarvetta muuttaa itseään, tullakseen voimaksi muuttaa uusilla energia-arvoillanne ulkoista maailmaanne.
  Ēl Metatron, vastuita kudelmaksi kutova
13.8.2017

Tyytyjästä tekijäksi – Marionettisirkuksen ymmärtäminen
13.8.2017
Tummat pilvet ovat vyöryneet yltänne ja purkaneet jännitteensä uudistuakseen evoluution puhtaaksi päivänpaisteeksi. Sähköistyvä ilmamassa on ideana myös noen, eli epäpuhtaasti palamisen ajassa.Portissa on aina suuri valopotentiaali. Tärkeintä on kuitenkin oivaltaa, ettei se ole edellytys, vaan mahdollisuus. Portti on avautuva mahdollisuus etenemiseen, uudistumiseen ja syvemmälle polkuunsa laajenemiseen.

Mieli ja uskomukset rajoittavat näkemyksiä salakavalasti. Uhkaava, avoin ilmapiiri uhkilla uhkailevissa todellisuuksissanne valmistaa näkemään uhkilla uhkailemisen taakse: Pelot on toisaalta pelättävä laajentuakseen, pohjauduttava uuteen todellisuuden hahmottamiseen ja alettava ymmärtämään marionettiesityksen lankojen johtavan aina ja poikkeuksetta muualle kuin näkyvään osaan, eli jonnekin vastaanottimienne ulkopuolelle. Yhä useampi ymmärtää näkyvällä olevan näkymättömät tai piiloon ohjaillut juuret. Tämä koskee kaikkea sitä, mitä tarkoitetaan energian ottamilla muodoilla. Jopa energia itse voi ottaa energiamuotoja. Kaikki on pohjavireeltään energiaa.

Puheeni voidaan tulkita vain oman sisäisen määrityspunoksen perusteella, joka on kuin oma, kehittämänne sanakirja kokemustenne ja sieluunne aktiivisesti vaikuttavien tekijöiden ominaisuuksista. Siksi ette voi ohjautua tehokkaasti määritelmien ja sanojen taakse, koska ette tiedä mitä siellä on. Mielellä ei ole lassoonsa kohdetta. Tämän takia jokaisesta tavusta virtaa valokoodit.Palaan takaisin marionetteihin. Vapautenanne on soveltaa tätä vertausta yhteiskuntarakenteista vastuu-huokauksiinne saakka. Suhteutatte kaiken ymmärryksenne tuottamien havaintojen, tietoisuuden ja uskomusten välille silloiksi.

Ulkoistaminen? Ei. Vastuusta irrottamisen huokaus ulkoistaa vastuunne. Pääsisitte helpolla, jos avautuvan tietoisuuden voisi nukuttaa uudelleen tähän. Vaihe on tärkeä, mutta vain yksi virstanpylväs. Tuhkautuu pelon myötä tarve kontrolloida. Tunteiden uudistuessa syvällisesti, pelkopolariteetin näivettyessä, määritteiden murentuessa, saavutetaan vapaus luoda. Todellisuuskupliin en syvenny nyt enempää, löydätte valmiina suupalana sen täältä, mutta puhun kuntoisuuteen valmistumisesta:Valmiuspisteet ovat asia, lupaavaan potentiaaliin suotuna –  narujen tiedostamiset, punotut vyyhdit ilmentymien takana – jotka ovat korkeammasta NYT-hetkestä vastuuna hiottava valmiiksi. Tiedostamista aletaan tukemaan potentoituvilla voimilla, kun usein toistamani metatroninen portinvartija on palvelualttiimpi mielipainotteisesta, kaksinaisesta portinvartijasta. Tutkikaa langat ja ohjaavat tahot marionettien takana. Se on portti, joka ei katso päivämäärää, muotojen muodostelmia, suurta haloota, jatkuvaa odottamista, valmistautumista, suorittamista tai urheilua muodon ottaneilla energiavälineillä. Se ei vaadi. Suurin portti olet Itse.– Lankakeriä Yhteen kerien, Ēl Metatron1.8.2017

Tietoisuusaskelmia – osa 41.8.2017
Ruuhkautuva informaatio aktivoi egon puolustusmekanismeja. Olen puhunut portinvartijoista. Kerron nyt avautuvan tietoisuuden sudenkuopista.

Tuskin kukaan odottaa oikotietä valaistumiseen tekemättä työtä. Viivasuoraa polkua ei ole. Tiedostaminen on kuin kukka terälehtineen. Se avautuu kerros kerrokselta. Monet havainnot samaan keskiöön tuottavat vakaan, tasapainoisen, symmetrisen, laajenevan ja edelleen siemenistään itävän ja verkostoituvan kasvuston. Oletteko pohtineet Edenin puutarhan vertauskuvallisuutta?

Valo kasvattaa valoa tuomalla se Itseen. Se on ainoa tapa tukea evoluutiota. Ei ole mahdollista ulkoistaa tapahtumaa. Jumalalliset väliintulot tarkoituksia tukevat Suunnitelmaan vasta kun työ on tehty ja vasta kun valmius on tavoitettu. Polun on oltava energiana ja sähköisenä ratakiskona valmis. Tulemme ensin sisimpänne kautta. Sen myötä ulkoinen todellisuutenne evoluutiotanne alkaa valamaan ohjatusti puhtaiksi aineen maailman muodoiksi. Tietoisuus ohjaa energiaa ja energia ohjaa ainetta.

Toistan luomisen perusteita vahvistaakseni ymmärrystänne, en aliarvioidakseni lukutaitoanne. Tiedostamisen ruuhkaan valmistan teitä:

Vyöryvät valokoodit sähköistävät olemuksiinne suurta sarjoittaista, näkyvää ja tuntuvaa todellisuuselementtienne uudistumista. Syvenee kolmannen silmän ja ja sydämen yhteistyö. Kruunuihinne sytytetään uutta. Täyttyy cyber-kehonne järjestelmät valmiutena. Piilevätkin pelkonne tuettuina kohtaatte. Iloon muuntuu polkunne.

Näitä pelkojanne mainittavina tai pommiin valmistavina savuaa nokena ilmaan. Ymmärrätte pelkojanne vielä paremmin sitten kun pääsette syihinne käsiksi. Ilmenevät oikeaan aikaan poluillanne.

Vastaan tulleista sudenkuopista vaikein on pelko omasta sekoamisesta ja joukkopsykoosista. Useilla nämä pelot ovat tuttuja ainakin hetkittäin. Tietoisuutenne egolähtöinen ja metatroninen portinvartija vammauttavat toisiaan yrittäessään ottaa valtaa. Toinen portinvartijoista tuputtaa uskomusta kaksinaisilla argumenteilla, myydäkseen mielipidettä sekoamisesta. Tämä portinvartija on maskuliininen ja rampauttava. Portinvartijoista toinen on metatroninen: avaa porttia aina kun ego-portinvartijan tutkaava silmä välttää. Toinen siis avaa ja toinen vetää kiinni.

Feminiinisemmän portinvartijan tavat eivät ole suoria, toisin kuin maskuliinisen. Tämän taiston lukkiutuessa tiukkaan kuplaan, voi mieli todella sukeltaa tasapainostaan. Se ei ole virhe tai itsepäisyyden takia langetettu rangaistus. Se on suotu vetoapu umpisolmuun.

Valoinformaation ruuhkassa vahvistuu feminiininen, evoluution puolella uudistumista tavoitteleva tietoisuuden vartija vastuuseensa turvallisesti. Työnne on kehittää erottelukykyänne ilman kaksinaisuuden portinvartijaa. Tiedostakaa siis vastuullisesti todellisuutenne matkallanne luotuja ilmentymiä. Uskokaa sydämellenne enemmän vastuuta kuin mielellenne: Sydämen tuntee puhuvan siitä, että se antaa arvoa. Mieli haluaa nostaa tärkeitä asioita vähentämällä jonkin muun arvoa.

Erottelukyvyn omaksuminen turvaa myös mielen, vaikka mielipide-vartijan voimankäyttöön puututaankin.– Tietoisuusportin portinvartijoiden sähköistäjä, Mestari Mestareille, Ēl Vis Metatron