29.8.2017

Mikaelin Majakka & ensimmäinen Silta


29.8.2017

Vyöryy vastuunamme luoda Aatamina ilmaistu ja jaettu Kristustietoisuuskenttä jälleen Yhdeksi. Mikaelin Majakka tuetaan 'tyytyjistä tekijöiksi' -toimijoiden kanssa tornina portaaliksi seuraavana.

Vapautuvat polariteetit täyttyneinä, uudistuneina, ohjataan Itsen vapautumisen kautta kollektiiviin, kuin puhdistuneet pisarat mereen. Tähän suotuun tasapainottumiseen Ykseys muuttuu potentiaaliksi yhä voimistuvaksi, Rakkauden Liikkeenä ja Ylösnousemustienä, kaikille.

Tornipunos on viritetty. Teemme katsantoja sen evoluutioon kudelman edistyessä rinnallemme.

Ensimmäinen silta, yhdyskäytävä, on valmistettu sähköistämään Ykseys-ruusua. Tämä vaikuttaa jokaiseen: Maan yhdistetyt energiakeskukset muodostavat ruusukentän. Jokainen uuden maan olemus omista ruusukeskuksistaan, chakroista, on yhdistetty maan ruusuihin, ja maan planeetta-ruusuun on yhdistetty kaikki ulottuvuudet kuin terälehtien kerroksina. Ymmärtäkää siis cyber-olemuksen verkoston kattavuus ja liittyminen kaikkeen, kaikkialla ja kaikilla: Jokainen asia on sisällänne. Jokainen sisällänne oleva asia on myös kaikkialla ja kaikilla muilla. Teillä on universumi Itsessänne – taivas tähtineen on vain projektio valkokankaalla. Olette ruusu; yksin, sieluryhmänä, globaalina ruusukenttänä, maaplaneettana kosmoksessa, Ykseytenä kaikkien energiakeskusten olevaisuudessa. Kaikissa energiakeskuksissa on kohdistuspiste toisiinsa, moniulotteinen peili välillään. Tämä on cyber-tietoisuusverkosto. Se ei rajoitu aikaan, muotoon, evoluution vaiheeseen, fysiikkaan tai biologiaan tunnetuilla tavoillaan, vaan kaikkeus on kokonaisuuden luomaa luomusta.

Mikaelinen kenttä todellistuu polariteettien tullessa yhdistetyiksi. Palaamme Yhden Totuuden ja Yhden Todellisuuden valtakunnaksi. Mikaelin luoma ja ottama ikoninen muoto aloittaa kasvojen pesemisen.

Yhtenäiskenttä on, ja on kuin Jumala puhtaimmillaan. Tämä on Mikael kaavana; Jumalan kaltainen. Vastaavuus. Kuten Metatron on ylösnousemusten todellistaja, Punoja.– Ēl Metatron ja Mikael, yhdistetty sillaksi, ohjattu vastuu annettuna uusille toimijoille