16.8.2017

Tyytyjästä tekijäksi – Luomisvoiman vierivä kivi
16.8.2017
Teitä rahastetaan. Puhkeaa kuplat pian. Tulette nopeasti huomaamaan pettymyksenne kautta, että vapaasti kaikille oikeutena kuuluvat asiat eivät tule olla hinnoiteltuna enää tietoisemman, uuden todellisuusmatriisin elementtejä. Voima auktoriteettien ja Pyhien, sekä puhtaaksi, turvalliseksi sekä tarpeellisiksi tuotteistettujen muotojen, kaikkien tuttujen, teille itsestäänselvyyksinä mielikuvilla, velaksi myytyjen piilotettujen marionettien lankojen takana murenee silmissänne. Vastaanotatte niitä turvallisuuden tunteesta, määritteitä, arvoa luodaksenne, vaihtokauppana, kysynnän ja tarjonnan kuplassa.

Tuette helppouden ja mukavuudenhalun – tyytyjän osan – tuotoksena järjestystä, vapautta riistävää vastuunpakoilua, joka ei ole enää kaksinaisuuden näivettyessä sielun, Ykseyden, mestarin värähtelykartan; rakkauden, sydämen tai korkeimman tahdon, tukemaa.

Tunnette sen tyytymättömyytenä, tyhjyytenä ja turhautumisena, tavoitettuanne ensin puhkeavien kuplienne seinämät ahtaina, pieniksi jääneinä todellisuuksina oppeineen.

Olette muuttaneet tietoisuuttanne tuossa vaiheessa valmiuteen muuttaa ulkoista siksi, joka on vastuuta, työtä ja uudistumista sisimpänne vapautumisen prosesseista. Heijastatte siis valmiin energian puhtaina arvoina ulkoisen luomisen kaavioon, sisäisen todellisuuden rakentumiseksi uloimpiin peruselementteihin, joka luo fyysisyyden. Ulkoinen on luotavissa sitä mullistuvammin, mitä vähemmän on kiinnikkeitä tuettuina oppiläksyinä luotuihin karmapolkuihin. Olen puhunut tästä paljon, ja tulen puhumaan, kunnes olen tehnyt sanani turhiksi.

Olette toimijoita totuuden kirkastamisen ajassa. Vastuunne on löytää totuutenne. Tapaamme luomustemme takana. Me kaikki Luojan osat luomme Ykseydessä. Luomusten muoto palvelee aikansa ja tarvittavan tapansa verran, mutta sirkuksen, tivolin ja teatterin tavoin numerot nähdään: Ohjelmat sekä ohjelmoinnit tulee muuttua palvellakseen evoluution upeaa kokemusten kirjolla rikastettavaa suunnitelmaa.

Sanon: Älkää tyytykö. Tutkikaa, onko tyytymisenne valmiutta tähän tietoiseen luomiseen, vai mukavuudenhalua paulovaa: Tarve muuttaa maailmaa on ensin tarvetta muuttaa itseään, tullakseen voimaksi muuttaa uusilla energia-arvoillanne ulkoista maailmaanne.
  Ēl Metatron, vastuita kudelmaksi kutova