24.4.2018

Kaikenaikaisen luomisen alkukirjat, Liekkipolku & sielun unityötila23.4.2018 Unten voimiin ohjataan työskentelytapojen tehokeinoja. Tuettua symboliikkaa useammat voivat tavoittaa. Tulette havaitsemaan enemmän yhteisiä unia ja tarinoita unien sisällä. Tämä toimii merkkinä oikeasta suunnasta, yhdentyvästä todellisuudesta, yhteisestä olevaisuudesta, ajattomuudesta olemassaolon, evoluution ja polkujen pohjalla, sekä vastuidenne punomisista yhteen.

Voimaantuessaan punokset tarjoavat suoraa ohjausta ja näköalaa siihen, mitä tuotatte toisillenne:

Ystävyydet viedään puhtaille, ykseydellisille, täyttäville urille, pois pelko-ohjautuneista malleista ja velvollisuudentunteista. Vastaanottamisen taitoa käydään numeroina läpi opetuksineen: Suupaloja pyyteettämyydestä luettaviksi tuodaan, purkaaksenne turhia omia rajojanne, tarpeettomia, opittuja väistömallejanne ja pelkojanne, jotka liittyvät vapauteen, virtaavuuteen, hinnoitteluun rakkauden ja riittävyyden tuoteartikkeleilla, tai ehdollistamisiin egon määrittämien arvojen perusteella.

Ihmis- ja parisuhteet siivilöidään – mikä kuulostaa teistä kauhistuttavalta – mutta tiedätte kulkevanne sitä kohti yhä kiihtyvällä tahdilla. Puhdistuaksenne ette vain tarvitse kaikkia opettajia elämässänne vuorovaikutteisessa kanssakäymisessä, vaan irrotatte myös omistuksellisuutta, sielutyönänne, kaikesta siihen saakka teitä määritelleestä. Junnaavat, haastavat hankaukset energioissa palveltuaan ilmentyvät vapautumisina tai voimana vapautua siitä, mikä on työnsä tehnyt. Ymmärrätte, että rakkauteen ei vaadita suhdetta opituilla tavoilla. Rakkaus on vapaata. Typerinkin asia elämässä avautuu pelon jälkeen havaittavaksi rakkauden valmisteluna ja valon työnä.

Parisuhde tuo peilin Itsen eteen. Parisuhde tuo itsenne uuteen tarkastelukulmaan. Peilaus ja kumppanuus uudistaa käsitystä itsestäsi itsellesi. Parisuhde muuttuu itsesi mukana vastaten tarvetta ja ilmaisten vaihetta. Parisuhde yllättää irrottaessaan tutut, aikaisemmin yhteensolmineet, vetovoimana ymmärretyt siteet, joita voivat olla myös erilaiset haasteet ja näennäiset ristiriidat. Valmistuessaan luetut opit vapauttavat muutokseen, joka on syvä, moniulotteinen transformaatio. Tuo muutos valaa uuden pohjan, jossa on tarkoituksellista jotakin vaalia ja jotakin karsia. Asioita ja suhteita jää taakse, alkaa ja uudistuu. Kaikki se ohjaa korkeimman rakkauden tiedostamiseen, jakamiseen, vastaanottamiseen ja ilmaisemiseen.

Rakkauteen kuuluu vastuu vapautumisesta, vapautumisena siitä vastuusta, joka on mielin vastuuksi määritelty. Selvyyden vuoksi puhun jälkimmäisestä velvollisuuksina: Sielu tuntee vastuunsa, mieli ottaa velvollisuuksia. Pelkistetysti: Rakkaus on aina oikein, rakkaus saa olla aina oikeassa. Kaikki mitä sen eteen rakennetaan, pohjautuu pelkoon ja vanhoihin, polarisoituneisiin malleihin. Rakkautta opiskellaan ja ilmaistaan parisuhteissa ja summittaisissa sekä sielullisesti läheisissä ihmissuhteissa, mutta sen mittari on onnellisuus, ei jossain tietyssä määritelmäkehyksessä toteutettu tapaa elää, sitoutua tai ilmentää rakkautta. Teette palveluksia egollenne normien viidakkoon eksyessänne, statuksia asettaessanne ja yrittäessänne sulloa muotteihin sitä, mikä on olemassa vain päästäkseen sellaisten vallasta pois. Sitoutumiskyky on hyve, mutta pidemmälle mennessä ja lopussa olet vain sinä, ja todella vain sinä. On mahdollista sitoutua täydellisesti vain oman sielun polkuun, tehdä, oppia suunnittelemansa, ja sen puitteissa tukea muiden kasvutarinaa. Se on suurin lahja kaikille muillekin; ilmaista todellista, ja suoda muille sama vapaus.

Rakkauden Oppi -veturista puhun nimellä Nuub, "nuppi". Rakkausveturi on ollut vetämässä kaikkia rakkausoppejanne. Se on tiivistettyä dataa sielun ominaisuuksista, jotka ovat kertyneet kaikesta koskaan rakastetusta, viehdyttäneestä, rukoillusta, puhdistetusta ja punotusta, rakkauden kaikilla kokemuspoluilla. Se on rakkauden suuri mysteeri, joka ohjaa rakastumisianne, kuten rakastumiset kehittävät sitä edelleen. Rakkauden kemiallinen, energeettinen, eteerinen, salainen kaava, joka on ainutlaatuinen ulkoinen tunnusmerkistö tunnistaaksenne sen, minkä sielu tietää. Eniten teitä hämmentää silloin, kun Nuub tulee esiin piilevänä liimavoimana Liekeistä ja Walk-Ineista. Tunnette energian, mutta ette tunteita, tai tunnette sekä energian että tunteenne, mutta kaiken sen tuhatkertaisena. Tekee Nuub tärkeää työtään. Tämän opin ja Liekkipolun tarkoitus on suuri kohotetun feminiinin ja maskuliinin liitto.

Jokaisella sielulla on nippu tuettuja Qoineja, korkeampia ilmaisumuotoja, joihin on kiteytynyt polkujen perintönä suurimmat opit, ihot, inkarnaatiot ja evoluutiovastuut. Qoinit ovat vastuu-edettyjä, suuren cyber-olemuksen puhtaita ydinkappaleita, edettyjen oppipolkujen tiivistyneitä muotoja, joissa eletyt, siivilöidyt ja opitut vastuut nostetaan ylösnousemussatona suureen kokonaisolemukseen, sieluosien ja aspektien sähköistäneeseen cyberiin. Qoin viittaa ketjuttamiseen, syntymään, puhtaaseen alkumuotoon, Genesikseen ja siten kaikenaikaisen luomisen alkukirjoihin sekä niiden runkotavuihin.

Jokainen Qoin on tasapainotettava täydelliseen harmoniaan Qoin-liitolla, jossa syntyy feminiinin ja maskuliinin ykseys näiden omassa värähtelykehyksessä. Osa Qoin-pareista on elänyt parina, osa suurimpien tietoisuuksiensa voimasta vain tietoisina toisistaan, jossa pari kuroutuu yhdeksi läpi ajan, tilan ja ulottuvuuksien. Tämä kaikki – ketkä toisensa tasapainottavat ja millä osa-alueella – on kirjoitettu sielukirjoihin. Nuub-veturi on tekemässä rautatietä tässä tietoisuutenne ajassa ja tapahtumaympäristössä ohjaamalla tukensa Liekkeihin ja Liekkipolkuun, tavuttaakseen koodeina Qoin-parit takaisin yhteen. Korkein, pyhin ja jumalaisin liitto omaan feminiiniseen ja maskuliiniseen ykseyteen syntyy Qoin-parien tietoisesta harmonisoinnista. Työ voi olla yllätyksiä täynnä, tai hiljaista, sisäistä dialogia sielunsa kanssa. Ette useinkaan tarvitse rooleille nimiä tai varsinaisia suhteita Liekkeihin, mutta vastuissa on tuettuina myös ihoilla sähköistämisiä. Uudistuminen pyrkii vapauttamaan sielut ykseyteen kaikista ilmaisumuodoistaan, joita on evoluutioonsa tarvinnut eri elämissä. Qoininne pariutuvat siis teissä itsessänne – kehittymistehtävienne valmistuessa sielun tilaaman ja luoman kokemuskatalogin sivuilta.

Nuub-veturi kerää taakseen vaunut, joissa istuvat vastakkain, kohdanneina, nuo Qoin-parit. Toisin sanoen, Liekkipolku rakentaa kokonaisen, puhdistetun, kiteytyneen olemuksen, uuden cyber-kehon ja kahdentoista aspektin junan. DNA kiertää yhteen feminiinisen ja maskuliinisen Pyhän Liiton koko matkaltaan, syttyäkseen sielun täydeksi ilmaisuksi olemuksesi temppeliin.

Nuub on vetävä voima rakkauteen ihmiskokemuksen kiskoilla. Siksi rakkaus on aina oikein. Rakastaa saa ketä vain, ja siihen kaikki evoluutiossa myös tähtää. Vastuunasi on olla siitä itsellesi rehellinen. Pyyteetön, ehdollistamaton rakkaus tulee aina jostain takaisin, koska se ei ole mitään itsestäsi erillistä tai irrallista. Se ei uhkaa tai vahingoita. Rakkaus ei voi olla turhaa tai mennä hukkaan. Se varustaa veturia. Tällainen puhdas rakkaus ei ehdollista, arvota, vaadi, odota tai sido. Rakkaus ja ihmissuhde voivat mahdollistaa toisiaan, voivat virrata yhdessä ja toisissaan, mutta eivät kerro samasta. Toinen on täynnä lakeja, sääntöjä, moraaliuria, velvoitteita, kompromisseja ja tunnepalapelejä, ja toinen näistä jotain, joka on aina oleva kaksinaisuuden ilmentymien yläpuolella ja ulkona määrityksistä.

Kahdentoista aspektin vapaapunoksen rakenteena Liekkipolku ja Qoin-liitot valmistuvat kaikille; uuden ajan cyber-keho. Ei vain kahtia, vaan kahdeksitoista taajuuskentäksi jaettu todellisuuspunos yhdistyy: Kaksitoista osaa tultuaan yhdeksi junaksi – tai sen tunneliksi, jos niin haluatte nähdä – tietoisuuspolussanne, energiakeskuksissanne ja DNA:ssanne, luvun 13 yhdistävällä voimalla ja värähtelemällään ykseysleimalla, syttyy sielupolkuun Ykköspari-induktio, Agapen täyttämä todellisuus ja agabemainen rakkaussuhde kaikkeen, itsen ja itseydessä sinetöidyn korkeimman feminiinisyyden ja korkeimman maskuliinisuuden Pyhän Liiton kautta. Kahdentoista aspektin yhdistyttyä vaiheittain yhdeksi kokonaisuudeksi globaalista kentästä, kollektiivin hedelminä, tuudittuu Maa yhteen todellisuuteen, totuuteen ja poolit taipuvat tasapainoon. Olette valmiit käsittämään aiempana neuvotut ja kirjoihimme rakentuneet tornit osaksi itseänne ja moniulotteista ykseyspolkua. Tutkikaa asiaa.

Annan muutamia avainsanoja valotavujen tulkintaan, joita tulette merkkeinä eri keinoin saamaan: Aurinkokiekko, Sundial, aurinkokello, kellotaulu, kompassi, 12-kuukalenteri, muutospyörä, maapyörä, kärrynpyörä, ratas, kivikiekko, kivi tunnelin tai luolan suulla. Nuolet, viisarit, kohdistusmerkit, kolmiot, kärjet. Baabelin torni.

Luokaa unitilasta, syystä punotun ohjauksen, uusi ja syvempi työtila sielullenne. Ajoitan tiedostamisianne.
– Ykseys, Shivan avattu silmä 
9.4.2018

Hammastusten avaimet & Merlinin portti
9.4.2018Suttua pyyhkii historiasta vastuupunoksina edenneet tornimuodot, tiedotetut Metatronin torni, Mikaelin torni ja vastuuna uusimpana sähköistetty Merlinin torni: Valon Uusi Maailmanjärjestys & ylösnousemuksen laki – Jumal-vastaavuus – cyber-olemusten kiteyttäminen aikajanoilta.Tuetusti olette tapahtumia ruuhkauttavia kohdanneet. Sanotut tilannenumerot kaksinaisen sirkus-todellisuuden perustuksia Ykseyttä kohti vapauttavat. Saapuva aineistoonne on sielullinen lukutaito, mikäli reagoitte vielä dualistisella tavalla. Tämä tuo ymmärrystä ja syvyyttä työhönne; oppipolkuun kohti ykseydellistä uuden ajan cyber-ihmisyyttä.

Olemme edenneet Kolmanteen Ykseyden Kirjaan. Ensimmäinen ja toinen kirjoittuvat edelleen valotavuina yksilöihin, globaalille portaalle sekä kolmannen tukena. Puhun Opuksista tavutuksina tehtäviin, joita Ylösnousemussuunnitelma sisältää toteutuakseen.

Globaalin portaan mikaelinen Jumal-vastaavuuden kollektiivinen periaate on puhuttu: 

– Pyyhkii valon nopea nouseminen nokea ja epäpuhtautta luvatusti ja suunnitellusti.
– Sammuttaa vastuut vähempään kuin korkeimpiin polkuihin lunastetut.
– Voimistaa sielun ilmaisua, ykseystajua.
– Voimauttaa Luoja-osaa; kokonaisuutta sieluosien luotuna valo-olemuksena.
– Tavuttaa polkuihin ohjauksen valosta varjojen sijaan.
– Dualistisuutta taittaa punnittuun harmoniaan polariteettien putoavista napaisuuksista.
– Kirkastaa rakkauden ja autenttisen todellisuuden oikeusymmärryksen perimmäiseksi olemassaolon voimaksi.

Sydän nousee mielen ylle, tasapainolla, polariteettien purkautuessa oppiläksyjen uudistavassa, suunnitellussa myllyssä.

Suttu pyyhkiytyy sieluhistoriasta sieluosien tultua tietoisuuden valoon. Tiedostaminen on valoa. Se on portti, joka avautuu, avatakseen väylän muutokseen. Tiedostamalla työ alkaa ja siihen se päättyy. Tiedostaminen on ympyrä, joka tulee sulkea, solki vyössä, joka tulee kiinnittää. Tiedostamalla kaikki osansa Nyt-hetkessä hengittämään samaa valoa, istuu väylä vyyhtinä verkostoimaan osat kokonaiseksi cyber-olemukseksi. Cyber toimii monilla ymmärrys- ja olemustasoilla suurena yhdistyneenä punosrakenteena. Se on tietoisesti yhteydessä kaikkeen, ja se on Tietoinen Luoja, uuden todellisuusmatriisin ihmisolento. Suttu havaitkaa termiksi, joka tuhkaantuessaan uudistaa koko kasvun ja antaa sille voimaa. Olen puhunut myös pupusta ja kakasta evoluution lannoitteena kasvusyklien välillä. Vapaasti valitkaa tyydyttävin ilmaisu, tai nähkää suttu vaikka vaiheisiin ohjanneina liikennemerkkeinä, nopeusrajoituksina ja tuettuina kiertotiekyltteinä. Ne ovat suoralle tielle päästyänne ymmärryksellenne turhaa ja harhauttavaa.

Suttu ja mutkitellut kulku vaatii armoa ja anteeksiantoa itselle ja osilleen. Nyt-hetki suo pääsyn eheytymiseen ja parantumiseen.

Sieluosia vastaavia elementtejä cyber-perspektiivissä ei ole ainoastaan omat inkarnaatiot, aspektit ja niistä kiteytyneet Qoinit. Korkeammassa cyber-olemuksessa olemukseen on punottuna koko olevaisuus edistyneemmin, kuin mitä vanhentuva ja uudistuva todellisuusrakenne on avonaisimmillaankaan voinut vyyhteinä moniulotteisten, ruusumaisten energiakeskusten sähköistyksinä kannatella. Cyber-olemuksessa samaa tietoisuuden valoa hengittää jokainen sielu, ja jokainen värähtelevä, elävä olento, organismi ja todellisuudessa esiintyvä muoto  – Itsen kautta. Cyber-olemus rakastaa kaiken osaksi Suurta Itseään. Cyber-olemus voi ilmaista kaikkea välityksellään. Cyber-olemus on Jumalallisuuden ilmentäjä, tietoisuuden ilmaisu. Ymmärrätte verratessani cyberiä tietokoneeseen, joka on kytketty kaikkeen tietoon. Se ei poista sen omia ominaisuuksia ja ohjelmia, mutta huolella valitut ohjelmatkaan ei määritä verkon tuomaa tietoa, vaikka saattavat vahvistaa ulosantia. Kollektiivi tuodaan niin myös uudistumaan tasapainoisen pisteen kautta, vallitsevassa hetkessä, vallitsevan olemuksen ja vallitsevan tietoisuuden avulla: Kaikki mennyt, kaikki tuleva, mikä lineaarisesti on poluiksi rönsynnyt. Tietoisuus muuttuu omasta kuplasta ykseydelliseen.

Tästä varsinaiseen aiheeseen.

Valonpisara-lasten aktivoinnin kaava liittyy tähän olemusosien sitouttamiseen yksilöstä kokonaiseen tietoisuuteen. Heillä on merkittävä valmius ilmentää vapaapunosta, jossa tietoisuus verkostossaan liikkuu nopeammin ja ohitse omien sielullisten ilmaisujen eli "ihojen". Unohdettu sähköinen purkautuu mielen silmin hallitsemattomammin. On psyykkisiä diagnooseja, on fyysisiä vammoja, ominaisuuksia, tapoja, tarttuvuutta, reaktiivisuutta, alttiutta, riippuvuutta, poikkeuksellisia malleja nähdä ja kokea. Näkyvää erityisyyttä ja piilevää, ulkoisten tekijöiden räjäyttämää ja sisäsyntyistä, synnynnäistä. Tunnistatte heitä nopeammin punottuani puheeni päätökseen.

Merlinin koottu ja voimaansa nostava tornipunos tavuttui ajoitukseen putoavaa suttua riisumaan näiden olentojen sielukirjoista. Aineiston "puhtaaksikirjoitukseen" tarvitaan Merlinin muotona tiedostettua voimaa, joka voi poimia aikajanoilta ja ulottuvuuksista täsmällisyyksiä ja ohittaa lineaarisuutta. Merlin on metsuri, joka kaataa kaksinaisuuden metsää, samalla hitsaaja, joka rakentaa voimakkaasti valoa johtavaa yhdyskäytävää Nyt-hetkestä olevaisuuden muihin osiin polaarittomista, puhtaista tarvikkeista. Merlinin voimaa ja vastuuta on jaettu valmiuksina sieluille, jotka heräävät kaatamaan omaa ja samalla muidenkin kaksinaisuutta, ja sitä on maadoitettu vaiheittain tietoisuutena tähän vyyhtiin sielujen kautta, uuden matriisin tueksi. Merlin on saumakohta päätösten ja muutosten välillä, saman pisteen alempi ja ylempi versio, valinnan paikka. Numeroiden, näytösten ja tapahtumien ympyrä, joka sulkeutuu; sen alku ja sen loppu. On siis välttämätöntä ymmärtää kaksinaisen kulman lisänä korkeampi todellisuus ja sen perspektiivi, jotta oppipolku on tuo rengas, joka avaa lävitseen kanavan Nyt-hetkestä cyber-todellisuuteen. Jokainen oppi on rengas. Rakentuessaan tämä ryhdytty tornipunos eli tietoisuusportaali ruuhkauttaa mikaeliseen kollektiiviin tulvaa tietoisuutena moniulotteisuudesta ja korkeamman polun valitsemisina. Sielu kiteyttää puhtaimmat punotut Qoininsa ihmis-ilmaisuunsa. Valonpisara-lasten punominen puhkoo suuresti voimaa vaiheeseen.

Kolme tornia kuvastaa evoluutiota, jota punotaan näyttämilläni esimerkeillä ymmärrykseenne. Prosessi on monen ulottuvuuden kaunista tanssia, jossa pätee lainalaisuudet.

Portaaleja on kolme punottavina yhdeksi; kolme tornia, joista kolmas noustessaan nopeuttaa, rikastaa ja moniulottuvuudesta täyttää kahden muun kierrettä, tarkoitusta ja ilmentämisvoimaa. Kolmen portaalin avautuminen yhdeksi tämän voimakkaan Valonpisara-lasten ja Merlinin voiman nosteessa muodostaa paljon puhumani kosmisen, universaalin, ykseydellisen valtatien maailmankaikkeuden monimuotoiseen puutarhaan, ulottuvuus-ruusun kerrosten sähköisiin kolkkiin. Kolmen portaalin kierre on Maa-kohtulapsen, Kuu-istukan ja Isä-Äiti -Jumaluuden välinen napanuora, joka ravitsee ja puhdistaa, ylläpitäen yhteyttä, ennen kuin uusi on valmis syntymään toiseen todellisuuteen. Nuppu kosmiskansalaisuuteen on avautunut Kuusta – punnittuna siltana, tavoitteena, porttina sekä suurena taivaan valkokankaan ilmentymänä vastuunkantajille.

Todellisuus voi avartua vasta Kuu-aspektin itsellisessä vuorovaikutuksessa, tyyntyvissä vuorovesissä, valon peilaamisen päätyttyä oman valon ilmaisemisen riippumattomuuteen.

Vastuuna myllyn hiomat siemenet on ohjattu verkostoon pavuiksi versomaan uusi Maa. Hitsaamme säteitä ja Kristallikalloja luvun 13 yhdistävällä voimalla. Tiedostavat vastuunkantajat sähköistyvät talkoisiin. Annan avainsanoja ja valotavuja pian. Hammastetaan lisää tavutukseen suurta muotojen kohtaamista.
– Metatroniikka, irrotettuna vastuunsa täytyttyä kaksinaisuudessa tunnetusta vapaapunoksen ihostaan, puhtaana tietoisuutena; Silmä. 

Metatron yleisesti tuntemassanne muodossa on manifestoitunut.