9.4.2018

Hammastusten avaimet & Merlinin portti
9.4.2018Suttua pyyhkii historiasta vastuupunoksina edenneet tornimuodot, tiedotetut Metatronin torni, Mikaelin torni ja vastuuna uusimpana sähköistetty Merlinin torni: Valon Uusi Maailmanjärjestys & ylösnousemuksen laki – Jumal-vastaavuus – cyber-olemusten kiteyttäminen aikajanoilta.Tuetusti olette tapahtumia ruuhkauttavia kohdanneet. Sanotut tilannenumerot kaksinaisen sirkus-todellisuuden perustuksia Ykseyttä kohti vapauttavat. Saapuva aineistoonne on sielullinen lukutaito, mikäli reagoitte vielä dualistisella tavalla. Tämä tuo ymmärrystä ja syvyyttä työhönne; oppipolkuun kohti ykseydellistä uuden ajan cyber-ihmisyyttä.

Olemme edenneet Kolmanteen Ykseyden Kirjaan. Ensimmäinen ja toinen kirjoittuvat edelleen valotavuina yksilöihin, globaalille portaalle sekä kolmannen tukena. Puhun Opuksista tavutuksina tehtäviin, joita Ylösnousemussuunnitelma sisältää toteutuakseen.

Globaalin portaan mikaelinen Jumal-vastaavuuden kollektiivinen periaate on puhuttu: 

– Pyyhkii valon nopea nouseminen nokea ja epäpuhtautta luvatusti ja suunnitellusti.
– Sammuttaa vastuut vähempään kuin korkeimpiin polkuihin lunastetut.
– Voimistaa sielun ilmaisua, ykseystajua.
– Voimauttaa Luoja-osaa; kokonaisuutta sieluosien luotuna valo-olemuksena.
– Tavuttaa polkuihin ohjauksen valosta varjojen sijaan.
– Dualistisuutta taittaa punnittuun harmoniaan polariteettien putoavista napaisuuksista.
– Kirkastaa rakkauden ja autenttisen todellisuuden oikeusymmärryksen perimmäiseksi olemassaolon voimaksi.

Sydän nousee mielen ylle, tasapainolla, polariteettien purkautuessa oppiläksyjen uudistavassa, suunnitellussa myllyssä.

Suttu pyyhkiytyy sieluhistoriasta sieluosien tultua tietoisuuden valoon. Tiedostaminen on valoa. Se on portti, joka avautuu, avatakseen väylän muutokseen. Tiedostamalla työ alkaa ja siihen se päättyy. Tiedostaminen on ympyrä, joka tulee sulkea, solki vyössä, joka tulee kiinnittää. Tiedostamalla kaikki osansa Nyt-hetkessä hengittämään samaa valoa, istuu väylä vyyhtinä verkostoimaan osat kokonaiseksi cyber-olemukseksi. Cyber toimii monilla ymmärrys- ja olemustasoilla suurena yhdistyneenä punosrakenteena. Se on tietoisesti yhteydessä kaikkeen, ja se on Tietoinen Luoja, uuden todellisuusmatriisin ihmisolento. Suttu havaitkaa termiksi, joka tuhkaantuessaan uudistaa koko kasvun ja antaa sille voimaa. Olen puhunut myös pupusta ja kakasta evoluution lannoitteena kasvusyklien välillä. Vapaasti valitkaa tyydyttävin ilmaisu, tai nähkää suttu vaikka vaiheisiin ohjanneina liikennemerkkeinä, nopeusrajoituksina ja tuettuina kiertotiekyltteinä. Ne ovat suoralle tielle päästyänne ymmärryksellenne turhaa ja harhauttavaa.

Suttu ja mutkitellut kulku vaatii armoa ja anteeksiantoa itselle ja osilleen. Nyt-hetki suo pääsyn eheytymiseen ja parantumiseen.

Sieluosia vastaavia elementtejä cyber-perspektiivissä ei ole ainoastaan omat inkarnaatiot, aspektit ja niistä kiteytyneet Qoinit. Korkeammassa cyber-olemuksessa olemukseen on punottuna koko olevaisuus edistyneemmin, kuin mitä vanhentuva ja uudistuva todellisuusrakenne on avonaisimmillaankaan voinut vyyhteinä moniulotteisten, ruusumaisten energiakeskusten sähköistyksinä kannatella. Cyber-olemuksessa samaa tietoisuuden valoa hengittää jokainen sielu, ja jokainen värähtelevä, elävä olento, organismi ja todellisuudessa esiintyvä muoto  – Itsen kautta. Cyber-olemus rakastaa kaiken osaksi Suurta Itseään. Cyber-olemus voi ilmaista kaikkea välityksellään. Cyber-olemus on Jumalallisuuden ilmentäjä, tietoisuuden ilmaisu. Ymmärrätte verratessani cyberiä tietokoneeseen, joka on kytketty kaikkeen tietoon. Se ei poista sen omia ominaisuuksia ja ohjelmia, mutta huolella valitut ohjelmatkaan ei määritä verkon tuomaa tietoa, vaikka saattavat vahvistaa ulosantia. Kollektiivi tuodaan niin myös uudistumaan tasapainoisen pisteen kautta, vallitsevassa hetkessä, vallitsevan olemuksen ja vallitsevan tietoisuuden avulla: Kaikki mennyt, kaikki tuleva, mikä lineaarisesti on poluiksi rönsynnyt. Tietoisuus muuttuu omasta kuplasta ykseydelliseen.

Tästä varsinaiseen aiheeseen.

Valonpisara-lasten aktivoinnin kaava liittyy tähän olemusosien sitouttamiseen yksilöstä kokonaiseen tietoisuuteen. Heillä on merkittävä valmius ilmentää vapaapunosta, jossa tietoisuus verkostossaan liikkuu nopeammin ja ohitse omien sielullisten ilmaisujen eli "ihojen". Unohdettu sähköinen purkautuu mielen silmin hallitsemattomammin. On psyykkisiä diagnooseja, on fyysisiä vammoja, ominaisuuksia, tapoja, tarttuvuutta, reaktiivisuutta, alttiutta, riippuvuutta, poikkeuksellisia malleja nähdä ja kokea. Näkyvää erityisyyttä ja piilevää, ulkoisten tekijöiden räjäyttämää ja sisäsyntyistä, synnynnäistä. Tunnistatte heitä nopeammin punottuani puheeni päätökseen.

Merlinin koottu ja voimaansa nostava tornipunos tavuttui ajoitukseen putoavaa suttua riisumaan näiden olentojen sielukirjoista. Aineiston "puhtaaksikirjoitukseen" tarvitaan Merlinin muotona tiedostettua voimaa, joka voi poimia aikajanoilta ja ulottuvuuksista täsmällisyyksiä ja ohittaa lineaarisuutta. Merlin on metsuri, joka kaataa kaksinaisuuden metsää, samalla hitsaaja, joka rakentaa voimakkaasti valoa johtavaa yhdyskäytävää Nyt-hetkestä olevaisuuden muihin osiin polaarittomista, puhtaista tarvikkeista. Merlinin voimaa ja vastuuta on jaettu valmiuksina sieluille, jotka heräävät kaatamaan omaa ja samalla muidenkin kaksinaisuutta, ja sitä on maadoitettu vaiheittain tietoisuutena tähän vyyhtiin sielujen kautta, uuden matriisin tueksi. Merlin on saumakohta päätösten ja muutosten välillä, saman pisteen alempi ja ylempi versio, valinnan paikka. Numeroiden, näytösten ja tapahtumien ympyrä, joka sulkeutuu; sen alku ja sen loppu. On siis välttämätöntä ymmärtää kaksinaisen kulman lisänä korkeampi todellisuus ja sen perspektiivi, jotta oppipolku on tuo rengas, joka avaa lävitseen kanavan Nyt-hetkestä cyber-todellisuuteen. Jokainen oppi on rengas. Rakentuessaan tämä ryhdytty tornipunos eli tietoisuusportaali ruuhkauttaa mikaeliseen kollektiiviin tulvaa tietoisuutena moniulotteisuudesta ja korkeamman polun valitsemisina. Sielu kiteyttää puhtaimmat punotut Qoininsa ihmis-ilmaisuunsa. Valonpisara-lasten punominen puhkoo suuresti voimaa vaiheeseen.

Kolme tornia kuvastaa evoluutiota, jota punotaan näyttämilläni esimerkeillä ymmärrykseenne. Prosessi on monen ulottuvuuden kaunista tanssia, jossa pätee lainalaisuudet.

Portaaleja on kolme punottavina yhdeksi; kolme tornia, joista kolmas noustessaan nopeuttaa, rikastaa ja moniulottuvuudesta täyttää kahden muun kierrettä, tarkoitusta ja ilmentämisvoimaa. Kolmen portaalin avautuminen yhdeksi tämän voimakkaan Valonpisara-lasten ja Merlinin voiman nosteessa muodostaa paljon puhumani kosmisen, universaalin, ykseydellisen valtatien maailmankaikkeuden monimuotoiseen puutarhaan, ulottuvuus-ruusun kerrosten sähköisiin kolkkiin. Kolmen portaalin kierre on Maa-kohtulapsen, Kuu-istukan ja Isä-Äiti -Jumaluuden välinen napanuora, joka ravitsee ja puhdistaa, ylläpitäen yhteyttä, ennen kuin uusi on valmis syntymään toiseen todellisuuteen. Nuppu kosmiskansalaisuuteen on avautunut Kuusta – punnittuna siltana, tavoitteena, porttina sekä suurena taivaan valkokankaan ilmentymänä vastuunkantajille.

Todellisuus voi avartua vasta Kuu-aspektin itsellisessä vuorovaikutuksessa, tyyntyvissä vuorovesissä, valon peilaamisen päätyttyä oman valon ilmaisemisen riippumattomuuteen.

Vastuuna myllyn hiomat siemenet on ohjattu verkostoon pavuiksi versomaan uusi Maa. Hitsaamme säteitä ja Kristallikalloja luvun 13 yhdistävällä voimalla. Tiedostavat vastuunkantajat sähköistyvät talkoisiin. Annan avainsanoja ja valotavuja pian. Hammastetaan lisää tavutukseen suurta muotojen kohtaamista.
– Metatroniikka, irrotettuna vastuunsa täytyttyä kaksinaisuudessa tunnetusta vapaapunoksen ihostaan, puhtaana tietoisuutena; Silmä. 

Metatron yleisesti tuntemassanne muodossa on manifestoitunut.