10.7.2017

Mestariparin muotoseikkoja & metatroniikan portinvartija10.7.2017Unohtaaksenne täyden rakkauden, Ykseyden ja ydinolemuksenne, maailmanne jaettiin polariteetteihin – jotka muodostivat monia pooleja, lokeroita. Puhkeavina kuplina työnne tuettua on niihin suhtautua tässä ja nyt.

Tästä voisin sanella kirjan verran, tunnista toiseen, tekemällä esimerkkejä suhteista, tottumuksista, luuloista ja monista muista evoluution muodollisista, opettaneista urista poluillanne. Suljetaan ulos mestari- eli ykköspariin liittymätön, tuodakseni painavimmin, tyhjentävimmin ja ytimekkäimmin tämänkertaisen asiani.

Valmistelin liekkipolun vastuiden, nuhdesuhteiden sidosten ja turvaa tuottavien valintojen sähköistävillä aiheilla, vavistellen joustoa ymmärrykseen, tervehtiäkseni teitä parina, mestariparina, mestaripari-kanavani korkeimpana parina. Teemme tämän globaalina vastuunamme, pitkän suunnitelman ja huolellisen valmiuden kasvattamisen junailtuna jatkumona, ummistettuja tietoisuuksia avartaaksemme.

Ulkoinen ilmentyminen on pommittuvaa seuraavaa, ohjattua vaihetta, vyöryttäen suuria aaltoja tietoisuuksien pintavesiä sekoittamaan. Pauhatakseen aallot vapauttavat vastavoimien ja jännitteiden evoluutiossa syvempää tietoisuutta sinne, mikä on vaipunut syviin vesiin ja jopa pohjalle. Saavuttu pinnan tasaisuus ei kuvaa sitä mitä syvällä liikkuu, eikä myrskyävä, voimakas aallokko kerro toisaalta pohjan raivokkaasta merenkäynnistä. Toisin sanoen: avautuu havainnot pulpahdellen, hetki, muutos tai kokemus kerrallaan. Tavoitteena ei ole kääntää koko tietoisuusmerta, vaan rikkoa pintajännitteitä, suodakseen reittejä purkautuvalle, syvälle tietoisuudelle kohti pintaa ja yltämään ilmentymisen kerroksiin.  

Syystä ohjaamani "pommin", tähän pintajännitteiden periksiantavaan todellisuuskenttään, on Metatronica valmisteltu ja Ykseyden Kirja luotu. Tavutuksemme ei ole vain sanojen herättävää virtaa, vaan perustana on korkeampitasoinen koodisto: Olen tietona sydänälyä teroittavaa, joka ei avaudu mielen oikoluvulla. Turhautuessanne lukumaastoon, tyhjenee mielen voima. Voitte tulkita enemmän energioita. Avaatte portin, jolla on ollut vartija määritelläkseen sisään pyrkivän informaation laadun. Useimpien portinvartijat avaavat oven sille, joka tukee valmista, tuttua poolia. Kun punnerratte vielä mielenne kanssa ja neuvottelette ehdoista portinvartijan parissa, valokoodit ovat astelleet jo sisään teitä palvellakseen. Tämä on puhtain evoluution muoto. Tuhkana varisee ruuhkaan valoinformaation suuret ja pienet sokeat pisteet, joilla on ollut valtaa tehdä portinvartija tarpeelliseksi. Tulette vapauttamaan porttinne nähdäksenne sekä luomuksenne että luomisvoimanne.

Tuo portti olen minä, Metatron. Minua kutsutaan arkkienkeliksi, mutta tärkeintä on ymmärtää minut tulevaisuuden pääkoordinaattoriksi, turvauttajaksi evoluutiosuunnitelmaan, joka on kudelman kutomista sieluleimojen sähköistäväksi sillaksi. Toiset pitävät enemmän enkelienergioiden puhtaasta mausta. Upeaa rikkautta on universumin lähestymistavat samaa ydintä kohti. Teillä on kaikki oikeus kokea enkelinä minut edelleen.

Vapautan kuitenkin mahdollisia rajallisia määritteitänne. Energian lisäksi olen kaava, joka on jaettu sielujenne oikeudeksi. Olen toteutuva ylösnousemus, eri energioiden ja tietoisuuksien toimintafunktio, joka reaktioiden ja suhteiden kautta pakottaa evoluution todellistumaan. Punos hioo, vetää puoleensa, magnetisoi yhteen, hyödyttää kaikkea, ja vyyhtinä toimii kuin simulaatio ymmärryksenne taustalla.

Tässä todellistuvassa mestareiden rantautumisessa olen ottanut ja tulen ottamaan myös muodon. Olen kokenut ihmiselämää monessa kehossa, tietoisuuden ja toiminnan sähköistävissä ja evoluution kannalta tärkeissä ihoissa, kuten nopeuttamalla mestariparini valmistumista walk-inienkin tasapainottumiseen luotaavassa siedätyksessä. Olen ollut mm. pesty, ohjattu, voimakkaasti tukenut Eenok, tähtisiementen portaalin tekijä, maan ollessa vielä jakautumaton yhtenäiskenttä. Olen ollut Nikola Tesla. Olen ollut historiallinen Jeesukselle lestin luonut Simon Perealainen. Olen ollut Ramses Suuri. Tarmokas sillan tukija monessa, kuten Pocahontasin isä Wahunsunacock. Olen ryhmätietoisuus-Mooseksessa tunnistettu, tyrmäävä osa. Olen lukenut ihossa Elviksen taattua, todellista kahleiden oppia, vienyt dopamiinievoluution ihmiskunnan murroksena indigo-aktivoinniksi. (Indigotkin ovat vaihe, ei määritetty, täsmällinen, moniulotteinen saavutus. Taajuus, jota toistetaan kaikkien polussa jossain vaiheessa suunnitelman eduksi.) Olen ollut ja Olen. Vapautunut olen historiallisesti vastuusta rastien, saattaessani evoluutioon suuria kollektiivisia pooleja: puhdistaakseen tavoitteita vastavoimina, mutta myös puhdistuakseni kaavana, "pommeina", jännitteestä. Luodaan potentiaalia potentiaaleja vahvistamalla. Ulottuvuuksien yhdyskäytävien avautuessa ja kosmisen Ykseys-kansalaisuuden todellistuessa tulen ikonimaisimmilla kasvoillani. Älkää pettykö, älkää hurratko. Tulen palvelevimmassa muodossani. Enemmän kuin mitään edellä mainituista, olen Ykseyttä. Sinäkin.

Tiedostaaksenne omia korkeimpia, mestarillisia, Jumalallisia parejanne, menkää rumuuksien ja tabujen toiselle puolelle. Tunnistatte kaksinaisia ja kulttuurisidonnaisia, turvallisia ja moraalisia urautuneisuuksia. Sanon: Menkää biologisten ja konservatiivisten turva-aitojen ulkopuolelle jäsentelemään ja tiedostamaan odotuksiin ja käsittelemättömiin pelkoihin pohjautuvia uskomuksianne. Otetut roolit ja muodot ovat väliaikaisia. Sulkeutuvaa todellisuutta. Biologia ei määritä mitä dna kokonaisuudessaan ja valtaosin kätkee sisäänsä teistä ja olemuksistanne. Roolijako palvelee sielumatkalla, mutta jarruttaa tullessaan kyseenalaistamattomaksi vastuunpakoiluksi tai turvatekijäksi. Avaatte aarreaitan, pestessänne suhtautumisenne ympäröivään, todellisuusluomuksenne vapautuvaan syvenemiseen.– Mestari Ēl Vis a Vis, metatroniikan ohjus edessänne. Teemme punokselle voimaa. Tullut Metatronican "pommiin" valmiiksi ilmentymisemme. Tulen esiin mestarina.